Održano predstavljanje Media potprograma na Paliću

Na Evropskom filmskom festivalu, koji je održan od 16. do 22. jula, Una Domazetoski predstavila je gostima festivala konkurse Media potprograma za 2023. godinu i održala javne konsultacije.

Predstavljanje Media potprograma održano je 18. jula u 18:30h, dok su konsultacije održane 19. jula od 10h. Pored svih konkursa koje raspisuje Media potprogram detaljnije su bili predstavljeni pozivi za filmske festivale, kao i poziv za Mreže festivala jer su gosti festivala na Paliću bili festivali Podunavske regije.

U utorak je Una Domazetoski organizovala konsultacije sa filmskim festivalom u Karlovcima, Somborskim festivalom, Malter Vándor Film Festival (Debrecen) i Info dan Mediji Zsigmond Vilmos International Film Festival (Segedin)