Održan Info dan o konkursu Inovativne laboratorije

Info dan Palic Desk Kreativna Evropa Srbija organizovao je info dan na temu konkursa Inovativne labaratorije u petak, 15. jula u 12č u prostoru Kreativnog habaNova Iskrau Beogradu. O smernicama konkursa, idejnom i finansijskom planiranju projekata i mogućnostima za pronalaženje partnera govorili su predstavnici tima Deska Kreativna Evropa Srbija: Dimitrije Tadić, Una Domazetoski i Milan Đorđević.


S ciljem da se pruži podsticaj saradnji različitih organizacija u polju kulture i audiovizuelnih delatnosti u pogledu razvijanja inovativnih digitalnih rešenja (alata, metodologija ili modela) u domenu zelenih ili inovativnih obrazovnih praksi, do 7. septembra je otvoren Javni poziv za inovativne laboratorije u okviru programa Kreativna Evropa – Međusektorskipotprogram.

Na konkurs se mogu prijaviti različite vrste ustanova i organizacija, koje deluju u polju umetnosti, kulture i audiovizuelnih delatnosti, stoga su Desk Kultura i Media organizovali zajednički info dan.

Nakon prezentacije predstvnici Deskova kultura i Media imali su priliku da porazgovaraju o projektima uöesnika koji su se prijavili na info dan. Neki od uöesnika su Beldocs festival, producentske kuće G358 Production, NextGame Digital i drugi.