Održan Info dan Kreativna Evropa: Trening za projekte u oblasti informisanja i medija

U okviru programa Kreativna Evropa otvoreno je tri konkursna poziva za ustanove i organizacije u oblasti informisanja i medija, kojima će biti podržani projekti koji jačaju poziciju medija u konvergentnom medijskom okruženju, pružaju praktičnu pomoć u zaštiti novinarske profesije i osnažuju transnacionalnu saradnju i razmenu dobrih praksi.


U cilju što uspešnije pripreme za konkurisanje, Desk Kreativna Evropa Srbija organizovao je info dan i trening za pisanje projekata u Beogradu, 26. jula i 27. jula u prostoru MTS dvorane.

U okviru dvodnevnog info dana predstavljeni su konkursi u oblasti informisanja i medija (Odbrana medijske slobode i pluralizma, kao i Medijska partnerstva). Predstavljen je finansijski okvir konkursnih poziva i predloga projekata. Drugog dana predstavljena je Konkursna procedura i priprema dokumentacije i održana je Radionica razvoja projektnih ideja. 

Info danu prisustvovao je veliki broj novinara: RTV Vojvodine, RTL, MONDO, Podcast.rs, Globalmedia, JMU RTS i mnogi drugi.