Međunarodni grant za koprodukciju dokumentaraca IDFA Bertha Fonda: prijave do 1. aprila

Fond IDFA Bertha otvorio je konkurs za prijavljivanje projekata na Međunarodni grant za koprodukciju IBF Europe .

Međunarodni grant za koprodukciju IBF Europe podstiče evropske producente da učestvuju kao koproducenti u visokokvalitetnim dokumentarnim projektima filmskih stvaralaca iz Afrike, Azije, Latinske Amerike, Bliskog Istoka i Istočne Evrope. Ovaj grant podržava dokumentarne projekte u svim fazama produkcije sa maksimalnim iznosom od 40.000 € po projektu.

Neki od najnovijih filmova podržanih kroz ovaj grant uključujuRadiograph of a Family (r. Firouzeh Khosrovani), The Earth is Blue as an Orange (r. Iryna Tsilyk) i Downstream to Kinshasa (r. Dieudo Hamadi).

U skladu sa misijom Fonda, komisija će posebnu pažnju obratiti na podršku producentima iz zemalja sa ograničenim nacionalnim fondovima za finansiranje koprodukcije ili iz zemalja koje još uvek nisu u potpunosti uključene u međunarodne koprodukcije.

Na konkursu mogu učestvovati producenti iz zemalja potprograma MEDIA (uključujući Srbiju), dok najmanje jedan koproducent, kao i reditelj, treba da dolaze iz neke od zemalja sa IBF liste.

Krajnji rok za prijavljivanje projekta je 1. april 2021.

Za više informacija o uslovima konkursa i načinu prijavljivanja, posetite IDFA veb stranicu.