MEDIA trening za pisanje projekata – Podrška filmskim festivalima

MEDIA desk Srbija organizuje trening za pisanje projekata za trenutno otvoren konkurs u okviru MEDIA potprograma za pružanje finansijske podrške filmskim festivalima.

Prezentacija će se održati 2. novembra 2017. godine u Filmskom centru Srbije (Koče Popovića 9/3) sa početkom u 12h.

Rok za podnošenje projektnih aplikacija je 23. novembar 2017. godine u 12h.

Cilj ove prezentacije jeste da sve zainteresovane aplikante upozna sa konkursnom procedurom i da im pomogne da na što bolji i kvalitetniji način pripreme svoje aplikacije.

Prezenatacija će obuhvatati pojašnjenje:
– opštih odredbi i pravila otvorenog poziva;
– pojašnjenje sadržaja elektronske aplikacije i instrukcije za popunjavanje formulara;
– pojašnjenje obavezne konkursne dokumentacije;
– procedure registrovanja u PIC bazi;
– kreiranja i preuzimanja elektronske aplikacije;

Tokom treninga posebno će biti razmatrane promene u okviru konkursa za podršku filmskim festivalima u odnosu na prošlogodišnji konkurs.

Molim vas da prijave za učešće na prezentaciji pošaljete do petka 27. oktobra 2017. godine na info@media.kreativnaevropa.rs sa naznakom: prijava za prezentaciju: podrška filmskim festivalima).

Broj slobodnih mesta je ograničen.