MEDIA online treninzi za pisanje projekata

MEDIA desk Srbije vas poziva da se prijavite na online treninge za pisanje projekata u vezi sa trenutno otvorenim konkursima u okviru potprograma Kreativna Evropa MEDIA. Obuka koja se tiče konkursa „Razvoj pojedinačnih projekata“ održava se 15. aprila 2020. sa početkom u 12č, dok se obuka povodom konkursa „TV program“ održava 22. aprila 2020. u 12č.

Photo by Christin Hume on Unsplash

Program za razvoj pojedinačnih projekata namenjen je nezavisnim producentskim kućama koje konkurišu sa projektima koji podrazumevaju razvoj dokumentarnog, igranog ili animiranog filma ili serije koji je namenjen bioskopskom ili televizijskom prikazivanju.Rok za podnošenje aplikacija za Razvoj pojedinačnih projekata je 12. maj 2020. godine u 17č.

Konkurs TV program namenjen je producentskim kućama za finansiranje produkcije visoko kvalitetnih flmova i serija namenjenih televizijskom prikazivanju. Rok za podnošenje aplikacija za TV program je 14. maj 2020. godine u 17č.

Cilj online treninga je da sve zainteresovane upozna sa konkursnom procedurom i da im pomogne da na što bolji i kvalitetniji način pripreme svoje aplikacije.

Obuka će obuhvatati pojašnjenje:

  • opštih odredbi i pravila konkursa;
  • sadržaja elektronske aplikacije i instrukcije za popunjavanje formulara;
  • obavezne konkursne dokumentacije;
  • kreiranja i preuzimanja elektronske aplikacije;

Molimo sve zainteresovane da do 13. aprila prijave svoje učešće na adresu info@media.kreativnaevropa.rs i da u prijavi navedu na koji trening se prijavljuju, kao i ime i prezime predstavnika/predstavnice producentske kuće koji/a će prisustvovati obuci kako bi na vreme primili poziv za uključivanje.

Online treninzi će se održavati putem web platforme jitsi.org. Učesnici koji koriste kompjuter moći će da se uključe direktno putem linka koji će biti poslat neposredno pred održavanje treninga, a oni koji koriste mobilni telefon treba da preuzmu telefonsku aplikaciju Jitsi Meet.