Media desk Srbija na Forumu Kreativna Evropa u Novom Sadu i Nišu

Na Forumu Kreativna Evropa koji se održava u Novom Sadu 16-17. maja i u Nišu 30-31. maja biće predstavljen i program Kreativna Evropa – potprogram MEDIA.

U petak, 17. maja od 12 časova, u prostorijama EU info kutka u Novom Sadu, rukovoditeljka MEDIA deska Srbija Nevena Negojević, predstaviće program i konkursnu proceduru i razgovarati sa učesnicima o mogućnostima za osmišljavanje projekata.

U Nišu, u petak, 31. maja od 14 časova, u prostorijama Centra za inovatvno preduzetništvo STARTAP NIŠ, menadžerka projekata MEDIA deska Srbija Una Domazetoski takođe će predstaviti uslove i načine konkurisanja u okviru MEDIA potprograma, a nakon toga, u okviru sesije „Iskustva uspešnih priča MEDIA potprograma“, Mara Prohaska Marković sa Međunarodnog festivala dokumentarnog filma BELDOKS, predstaviće projekat „Beldoks Market“.

Forum Kreativna Evropa održava se 16-17. maja u Novom Sadu, 30-31. maja u Nišu i 7-9. novembra u Beogradu.

Pitanje kojim se ovogodišnji Forum bavi glasi: na koji način projekti i modeli organizovanja u kulturi mogu da podstiču saradnju, boreći se protiv mržnje, stereotipa i različitih oblika društvene nejednakosti. S idejom neophodnosti jačanja saradnje i povezivanja, Forum je organizovan kroz partnerstva u tri grada i podrazumeva horizontalne načine učenja, razmene, uključivanja i povezivanja domaćih i inostranih profesionalaca.

Program Foruma organizovan je u tri bloka, koji će se realizovati u sva tri grada: Kritičko mišljenje i medijska pismenost, Participativno upravljanje u kulturi, Horizontalno znanje.

U vremenu preispitivanja modela budućeg društvenog funkcionisanja našeg kontinenta, prepoznata je neophodnost daljeg razvijanja demokratkih upravljačkih principa, jačanja autonomije donosilaca odluka u kulturi, kao i kapaciteta za kritičko mišljenje i delovanje. Biće reči o pojmovima poput zajedničko upravljanje, participacija, lokalne zajednice, ko-kreacija, te o uvođenju participativnih modela upravljanja u kulturi i biće predočeni primeri dobre prakse (npr. primena Faro konvencije), te definisane smernice za uvođenje tih modela kod nas.

Program pod nazivom Horizontalno znanje čine treninzi domaćih i inostranih profesionalaca u kulturi u oblastima relevantnim za program Kreativna Evropa (razvoj publike, nove tehnologije u kulturi, kulturni turizam i slično), kao i peer-to-peer otvorena platforma za razmenu znanja i veština među profesionalcima u kulturi. Ovaj segment programa biće organizovan na osnovu konkursa-poziva profesionalcima da predlože svoje treninge, radionice, programe.

U sva tri grada biće organizovane prezentacije uspešnih projekata programa Kreativna Evropa iz 2018 godine, obuke za konkurisanje na program Kreativna Evropa, konsultacije o projektnim idejama, prezentacije različitih izvora finansiranja u kulturi, umetnički programi i kokteli. U okviru pratećeg programa biće organizovano formiranje biblioteke elektronskih izdanja – publikacija koje se bave temom kulturne saradnje, a čiji su izdavači domaće organizacije u kulturi. Budući da Novi Sad 2019. godine nosi titulu Evropske omladinske prestonice, poseban deo programa biće posvećen prenosu znanja i veština mladi-za-mlade.

Glavni partneri Foruma su Uprava grada Niša – Gradski sekretarijat za kulturu i informisanje, udruženje Mladi ambasadori Niš, Fondacija Novi Sad 2021, OPENS – Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019, EU Info mreža i tradicionalno – Zadužbina Ilije M. Kolarca.

Preuzmite pogram Foruma u Novom Sadu

Preuzmite program Foruma Kreativna Evropa u Nišu.