Korisni linkovi

Republika Srbija:

Ministarstvo kulture i informisanja
Kancelarija za evropske integracije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Filmski centar Srbije

Evropska unija:

Evropska unija
Evropska komisija
Generalni direktorat za prosvetu i kulturu
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelna pitanja i kulturu
Program Kreativna Evropa
Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Drugi evropski programi

Evropa za građane i građanke
Erasmus +
COSME
Horizon 2020