Forum Kreativna Evropa 2019

Forum Kreativna Evropa 2019
RELACIJE – moć kulturne saradnje
Beograd, 7-8. novembar

Nove relacije: poznati i novi akteri; poznati i novi susreti; poznata i nova mesta, novi predlozi; novi formati, nove veze; nova prepoznavanja

Pitanje kojim se ovogodišnji Forum bavi glasi: na koji način projekti i modeli organizovanja u kulturi mogu da podstiču saradnju, boreći se protiv mržnje, stereotipa i različitih oblika društvene nejednakosti. S idejom neophodnosti jačanja saradnje i povezivanja, Forum je organizovan kroz partnerstva u tri grada (Novi Sad, Niš, Beograd) i podrazumeva horizontalne načine učenja, razmene, uključivanja i povezivanja domaćih i inostranih profesionalaca.

Program Foruma organizovan je u tri bloka, koji će se realizovati u sva tri grada: Kritičko mišljenje i medijska pismenost, Participativno upravljanje u kulturi, Horizontalno znanje.

U vremenu preispitivanja modela budućeg društvenog funkcionisanja našeg kontinenta, prepoznata je neophodnost daljeg razvijanja demokratkih upravljačkih principa, jačanja autonomije donosilaca odluka u kulturi, kao i kapaciteta za kritičko mišljenje i delovanje. Biće reči o pojmovima poput zajedničko upravljanje, participacija, lokalne zajednice, ko-kreacija, te o uvođenju participativnih modela upravljanja u kulturi i biće predočeni primeri dobre prakse (npr. primena Faro konvencije), te definisane smernice za uvođenje tih modela kod nas.

Program pod nazivom Horizontalno znanje čine treninzi domaćih i inostranih profesionalaca u kulturi u oblastima relevantnim za program Kreativna Evropa (razvoj publike, nove tehnologije u kulturi, kulturni turizam i slično), kao i peer-to-peer otvorena platforma za razmenu znanja i veština među profesionalcima u kulturi. Ovaj segment programa biće organizovan na osnovu konkursa-poziva profesionalcima da predlože svoje treninge, radionice, programe.

U okviru Foruma biće predstavljen i potprogram MEDIA Kreativna Evropa. U EU info centru, 7. novembra u 14.00 časova, Nevena Negojević iz MEDIA deska Srbija održaće javne konsultacije i predstaviti aktuelne konkurse ovog programa, a istog dana u 17.15 č. u Nordeus Habu predstaviće konkurs za video igre.

U sva tri grada biće organizovane prezentacije uspešnih projekata u program Kreativna Evropa iz 2018 godine, obuke za konkurisanje na program Kreativna Evropa, konsultacije o projekntim idejama, prezentacije različitih izvora finansiranja u kulturi, umetnički programi i kokteli. U okviru pratećeg programa biće organizovano formiranje biblioteke elektronskih izdanja – publikacija koje se bave temom kulturne saradnje, a čiji su izdavači domaće organizacije u kulturi. Budući da Novi Sad 2019. godine nosi titulu Evropske omladinske prestonice, poseban deo programa biće posvećen prenosu znanja i veština mladi-za-mlade.

Glavni partneri Foruma su udruženje Grad Niš, Mladi ambasadori Niš, Fondacija Novi Sad 2021, Stalna konferencija gradova i opština Srbije, EU Info mreža i tradicionalno – Zadužbina Ilije M. Kolarca.

Ovde preuzmite program Foruma u PDF-u.