Fond Hubert Bals: Konkurs za finansiranje manjinskih koprodukcija

Fond Hubert Bals u okviru Međunarodnog filmskog festivala u Roterdamu objavio je poziv za apliciranje na HBF + Europe – Program podrške za manjinsku koprodukciju. Rok za prijavljivanje: 1. april 2019.

Program je osmišljen da podrži međunarodne koprodukcije u kojima je uključen najmanje jedan evropski i jedan neevropski producent. Kroz ovaj program, Fondacija Hubert Bals ima za cilj da podstakne evropske producente da učestvuju kao manjinski koproducent u filmskim projektima visokog kvaliteta filmskih autora iz Afrike, Azije, Latinske Amerike, Bliskog istoka i delova Istočne Evrope.

Fond će podržati narativne igrane filmove koji će biti koproducirani između producenata iz jednog od ovih regiona i Evrope. Posebna pažnja biće usmerena na prve i druge igrane filmove, ali poziv je otvoren i za iskusnije filmske stvaraoce.

Program će podržati najviše šest projekata subvencijom za produkciju u iznosu do 50,000 € po projektu. Zainteresovani evropski koproducenti aplikaciju za „HBF + Europe: Podrška manjinskim koprodukcijama“ mogu da podnesu preko MyIFFR.

Više informacija.