Ime aplikanta

Fondazione Cineteca Italiana (Italija)

Odobrena sredstva

184.986,00 €

Konkurs

Ostali programi

Referenca

EACEA/22/2015

The Film Corner. New On and Off Activities for Film Literacy

Projekat The Film Corner. New On and Off Activities for Film Literacy, ima za cilj da dizajnira, kreira i testira onlajn platformu za filmsku edukaciju, koristeći mogućnosti dostupne putem veb 2.0 i tako razvija inovativne krosmedija pristupe nastavi koji odgovaraju digitalnoj eri u cilju podizanja nivoa filmske pismenost mlade publike širom Evrope.

Platforma se sastoji od interaktivnog okruženja sa interaktivnim didaktičkihm sredstvima kojima se korisnici mogu angažovati i na taj način razvijati svoje veštine u okviru filmskog obrazovanja. Pedagoška sredstva će se fokusirati na generičku filmsku edukaciju istraživanjem kroz niz nacionalnih i ne-nacionalnih filmova Evrope.

Projekat obuhvata 5 evropskih institucija u 4 zemlje: Fondazione Cineteca Italiana (Milano, Italija), kao koordinator; Film Space (London, Velika Britanija); Nerve Center (Deri, Severna Irska); Jugoslovenska kinoteka(Srbija, Beograd); Univerzitet u Milanu Bikoka – Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” (Milano, Italija).