Ime aplikanta

Open University Subotica

Odobrena sredstva

41.000.00 evra

Konkurs

Filmski festivali

Referenca

EACEA/16/2015

23. Festival evropskog filma Palić

Festival evropskog filma Palić (2016) se u evropskim okvirima prepoznaje kao kulturna manifestacija visokog kvaliteta. Relevantna selekcija najboljih evropskih filmova podeljenih u nekoliko programa kao i efikasna organizacija, dobro razvijene godišnje aktivnosti na polju medijske prisutnosti i rada sa publikom, te filmske edukacije najmlađih čini ovaj festival veoma uticajnim i od velikog javnog značaja za promociju i vidljivost evropskog filma.