Finansirani projekti

25. Festival evropskog filma Palić

Otvoreni univerzitet u Subotici
Filmski festivali

EACEA/17/2017

14. Filmski festival Slobodna Zona

Fondacija „Fond B92“
Filmski festivali

EACEA/17/2017

11. BELDOKS Međunarodni festival dokumentarnog filma

Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldoks
Filmski festivali

EACEA/17/2017

10. filmski festival Beldocs

Internacionalni festival dokumentarnog filma Beldocs
Filmski festivali

EACEA/16/2016

23. Festival evropskog filma Palić

Open University Subotica
Filmski festivali

EACEA/16/2015