Ime aplikanta

Nacionalni distributeri

Odobrena sredstva

82.428,00€

Konkurs

Selektivna podrška

Referenca

EACEA/21/2019

18 filmova – 4 kompanije

Cilj Selektivne podrške jeste da pruži podršku transnacionalnoj distribuciji nenacionalnih evropskih filmova i to kroz osnaživanje distributera da ulažu u promociju i adekvatnu distribuciju nenacionalnih evropskih filmova. Aktivnosti koje se podržavaju kroz ovaj konkurs jesu panevropske kampanje za distribuciju evropskih filmova van njihove zemlje porekla koje koordinira prodajni zastupnik. Najmanje 7 distributera mora biti deo konzorcijuma, najmanje 3 mora da dolazi iz zemlje visokog ili srednjeg produkcijskog kapaciteta, a najmanje 2 iz zemlje niskog produkcijskog kapaciteta.