Ime aplikanta

14 distributera

Odobrena sredstva

102.648,00 €

Konkurs

Selektivna podrška

Referenca

EACEA/28/2018

14 distributera

Cilj Selektivne podrške jeste da pruži podršku transnacionalnoj distribuciji nenacionalnih evropskih filmova i to kroz osnaživanje distributera da ulažu u promociju i adekvatnu distribuciju nenacionalnih evropskih filmova. Aktivnosti koje se podržavaju kroz ovaj konkurs jesu panevropske kampanje za distribuciju evropskih filmova van njihove zemlje porekla koje koordinira prodajni zastupnik. Najmanje 7 distributera mora biti deo konzorcijuma, najmanje 3 mora da dolazi iz zemlje visokog ili srednjeg produkcijskog kapaciteta, a najmanje 2 iz zemlje niskog produkcijskog kapaciteta.

Preko nacionalnih distributera koji su koordinisani internacionalnim prodajnim zastupnikom, 102.648,00 evra je investiano u distribuiju evropskih nenacionalnih filmova.