Evropski filmski forum na Berlinalu 2019

Berlinale (Berlinski međunarodni filmski festival) jedan je od najvećih evropskih filmskih festivala kako za širu javnost tako i za filmsku industriju. Osim što je veliki kulturni događaj, domaćin je i najvećem Evropskom Filmskom Forumu i drugim programima kao što su Berlinale talenti i EFM Horizon.

Iz ovih razloga, Berlinale je događaj na kom je MEDIA Kreativna Evropa prisutna već dugi niz godina sa ciljem promocije programa i razvoja partnerstava audiovizualnom industrijom.

I ove godine tokom Berlinala MEDIA organizuje Evropski filmski forum, platformu za konstruktivni dijalog između donosilaca odluka i zainteresovanih strana u ovoj oblasti. Ovogodišnja tema je „Titlovi i sinhronizacija: Korišćenje tehnologije za podršku plasmanu evropskih filmova“, a debata će se održati u ponedjeljak 11. februara od 14 do 17 časova.

Tema je izabrana zbog značaja titlovanja i sinhronizacije kada je u pitanju prikazivanje evropskih filmova, posebno s obzirom na jezičku i kulturnu raznolikost Evrope, u kontekstu u kojem je potražnja za različitim audiovizualnim sadržajima porasla tokom proteklih godina.

Šta je dovelo do povećanja potražnje za „ne-nacionalnim sadržajem“? Šta može da se nauči od uspešnih TV serija? Može li filmska industrija da nauči nešto od televizije? I obrnuto? Šta TV može da nauči od filmske industrije kada je u pitanju titlovanje i sinhronizacija?

Ovo su samo neka od pitanja o kojima će se raspravljati tokom događaja. Za više informacija pogledajte nacrt programa.

Pored toga, u okviru događaja biće organizovana diskusija na temu razvoja Baze evropskih filmova, čija beta verzija će biti pristupačna na proleće 2019. godine, kao i okrugli sto o rodnim pitanjima u audiovizualnom sektoru. Biće predstavljene statistike o rodnoj ravnopravnosti u MEDIA programu od 2014. godine i one će biti temelj diskusije o tome koji koraci su potrebni za poboljšanje rodne ravnopravnosti, kao i šta je potrebno da filmovi koje potpisuju žene budu zastupljeni na isti način kao i filmovi koje potpisuju muškarci.

EFF nacrt programa