Evropska komisija predstavila Izveštaj programa Kreativna Evropa 2019

Izveštaj ističe postignuća programa tokom 2019. godine i iznosi elemente koje će uspostaviti naredni program.

Program Kreativna Evropa ima za cilj da poboljša ekonomske, socijalne i međunarodne dimenzije evropske kulture i kreativnog sektora, da promoviše njegovu raznolikost i podstakne konkurentnost. Izveštaj o praćenju za 2019. godinu opisuje punu primenu programa i ističe njegova glavna dostignuća. To pokazuje da vrednost finansijske podrške koju pruža Kreativna Evropa leži u odnosima i mrežama koje čine evropski kulturni prostor, koji tada mogu u potpunosti da približe evropsku kulturnu raznolikost svim Evropljanima.

U svoja tri odeljka, MEDIJA, Kultura i međusektorska saradnja, program je dalje razvio specifične mere u bliskom dijalogu sa zainteresovanim stranama u 2019. godini.

Takođe program eksperimentiše sa novim oblicima podrške u ključnim oblastima:

  • Distribucija audiovizuelnog sadržaja
  • Muzička raznolikost
  • Mobilnost umetnika
  • Međunarodni kulturni odnosi
  • Ozelenjavanje i
  • Rodna ravnopravnost

PLAN OPORAVKA

Od 2021. do 2027. godine, novi program će pratiti sadašnji koji se završava 2020. godine.

Izveštaj iznosi ključne elemente koji će uspostaviti budući program Kreativna Evropa kako bi se suočio sa izazovima kao što su međunarodna konkurencija, digitalna tranzicija i Covid kriza.

Odgovarajući na efekte koronavirusa, Komisija je predložila da kulturni i kreativni sektori treba da postanu suštinski deo Plana oporavka za Evropu predloženog 27. maja 2020. godine, identifikujući taj sektor kao jedan od 14 prioritetnih.