EU budžet za budućnost

Evropska komisija predstavila je Evropskom parlamentu novi predlog budžeta za period 2021 – 2027.

Cilj je ambiciozan ali u isti mah i realističan predlog savremenog budžeta Evropske unije koji, između ostalog, jasno odražava brze promene na polju inovacije, ekonomije, životne sredine i geopolitike. Komisija u prvi plan ističe savremenija, jasnija i jednostavnija pravila koja se tiču finansiranja, a sa namerom da se osigura da ovaj budžet donese promenu upravo u oblastima koje su od velike važnosti za same Evropljane.

Žan-Klod Junker, predsednik Evropske komisije, je na ovu temu i ovim povodom rekao sledeće: „Danas je važan trenutak za našu Uniju. Novi budžet je prilika da oblikujemo našu budućnost kao novu, ambicioznu Uniju 27 članica koje vezuje solidarnost. Današnjim predlogom istakli smo pragmatičan plan kako da sa manje sredstava učinimo više. Ekonomski vetrovi koji sada duvaju u naša jedra daju nam prostor da dišemo ali nam ne dopuštaju da odbacimo nužnost uštede u određenim oblastima. Osiguraćemo zdravo upravljanje finansijama kroz prvo pravilo pravnog mehanizma. To znači da ćemo se odgovorno odnositi prema novcu naših poreskih obveznika. Sada su Parlament i Savet na potezu. Čvrsto verujem da za cilj  treba da postavimo postizanje dogovora pre izbora za Evropski parlament naredne godine.“

Zajedno sa programima Erasmus+, Snagama evropske solidarnosti i novim programima Pravde, prava i Vrednosti, novom generacijom Kreativne Evrope EU investiraće u ljude , u društvenu koheziju i vrednosti ukupan budžet od 139,5 milijardi.

Predloženo je da ukupan budžet novog programa Kreativna Evropa bude 1850 miliona evra, od čega će jedan deo biti namenjen Kultura potprogramu (650 miliona evra), a drugi MEDIA potprogramu (1200 miliona evra). Program će nastaviti da podržava kulturni i kreativni sektor u Evropi