Dvodnevna konferencija na temu „Deca i mladi – važnost namenskih prostora“

Desk Kreativne Evrope – MEDIA desk Hrvatske i Javna ustanova Art-kino, u saradnji sa inicijativom Kids Regio i DKE – MEDIA deskovima, organizuju dvodnevnu konferenciju na temu „Deca i mladi – važnost namenskih prostora“, koja će se održati u Rijeci, uz internet prenos, 17. i 18. septembra 2020.

Uoči otvaranja Dečije kuće u Rijeci, ideja je da se ukaže na nedostatak prostora namenjenih deci i evropskom filmu za mladu publiku širom Evrope – podjednako u velikim i u malim zemljama. Nizom okruglih stolova i virtualnih razgovora tokom kojih će učesnici podeliti uspešne primere i različite prakse, ideja je da se otvori plodonosna diskusija, kao i da podstakne i osnaži umrežavanje različitih stejkholdera i korisnika.

Cilj konferencije je da ukaže na važnost pružanja visoko kvalitetnog filmskog sadržaja i obrazovanja deci i mladoj publici. Omogućivanjem navedenih perspektiva deci i mladima, nudeći im priliku za istraživanje i prihvatanje novih izazova, pomaže im se u razvoju ličnog senzibiliteta u percepciji predmeta, osoba, situacija i osećanja.

U okviru programa konferencije, prvi dan, 17. septembar biće posvećen panelima sa fokusom na filmove za decu i filmsku edukaciju na području Evrope, a biće predstavljeni i namenski prostori za decu i primeri nacionalnih strategija posvećenih filmskoj edukaciji. Drugog dana konferencije, 18. septembra, naglasak će biti na virtualnim prostorima za razgovor (tzv. chatrooms) putem kojih će se preispitivati važnost raznovrsnih edukativnih pristupa, inicijative filmske edukacije u trenucima kada izostaju nacionalne strategije, kao i uspešni primeri Potprograma MEDIA.

Prvi dan konferencije – 17.9.2020. od 10.00 do 13.30 časova.

Prvi panel „Kako osnažiti proizvodnju filmova za decu i filmsko obrazovanje na području Evropske unije?“ od 10.00 do 11.30 časova.

Ključna pitanja:

1. Šta je do sada učinjeno?

2. Sa kakvim izazovima se susrećemo?

3. Šta može da se učini za budući Program Kreativna Evropa MEDIA 2021 – 2027.?

Učestvuju: Maria-Silvia Gatta (Evropska komisija / Uprava DG Connect), Claus Noer Hjorth (rukovoditelj radne grupe za filmsko obrazovanje Evropske mreže filmskih centara – EFAD), Christopher P. Marcich (direktor Hrvatskog audiovizualnog centra), Jürgen Biesinger (producent Evropske filmske nagrade (EFA) i nagrade mlade publike – Young Audience Award), Charlotte Appelgren (glavna sekretarica Cine-Regio / KIDS Regio incijativa) i Margret Albers (rukovoditeljka Evropskog udruženja za dečiji film – ECFA).

Moderatorka: Martina Petrović (rukovoditeljka DKE – MEDIA desk Hrvatske).

Drugi panel „Prostori namenjeni deci – naše priče o uspehu!“ od 11.30 do 12.30 časova.

Ključna pitanja:

1) Šta je prostor namenjen deci?

2) Zašto su prostori namenjeni deci tako važni?

3) Šta možemo da naučimo jedni od drugih: podelimo savete i izazove!

Učestvuju: Slobodanka Mišković (direktorka Javne ustanove Art-kino / Rijeka/ Hrvatska), Živa Jurančič (Kinodvor / Ljubljana / Slovenija), Pantelis Panteloglou (rukovoditelj Raisin Factory Pyrgos / Grčka) te Mark Cosgrove (Watershed Bristol / Velika Britanija).

Moderatorka: Anne Schultka (KIDS Regio / Njemačka).

Treći panel „Nacionalni modeli filmskog obrazovanja“ od 12.30 do 13.30 časova.

Ključna pitanja:

1) Koji su najbolji primeri nacionalnih strategija?

2) Da li je potrebna nacionalna strategija?

3) Kako je postaviti?

Učestvuju: Leopold Grün (direktor Kino Vision / Berlin / Nemačka), Mark Reid (rukovoditelj edukacijskih programa pri Britanskom filmskom institutu / Velika Britanija), Lisbeth Arto Juhl Sibbesen (urednica internet platforme Filmcentralen pri Danskom filmskom institutu / Danska), Anna Håkansson (urednica programa za decu i mlade pri Švedskom filmskom institutu / Švedska) te Ksenija Zubković (Slovenski filmski center / Slovenija).

Moderatorka: Martina Petrović (rukovoditelka DKE – MEDIA Desk Hrvatske).

Drugi dan konferencije – 18.9.2020. od 10.00 do 14.30 časova.

Prvi chatroom „Važnost različitih obrazovnih pristupa“ od 10.00 do 11.00 časova.

Učestvuju: Irena Lovčanin (učiteljica, docentkinjaa jezika Montessori edukacije / Montessori škola u Zagrebu / Hrvatska), Cathrine Jakobsen (viša umetnička savetnica za film / Kulturtanken – umetnost za mlade / Norveška), Maya Reichert (rukovoditeljka programa DOK.education / Međunarodni festival dokumentarnog filma DOK.fest München / Nemačka) i Jasmin Topalušić (art terapeut / Hrvatska / Velika Britanija).

Moderatorka: Martina Petrović (rukovoditeljka DKE – MEDIA Deska Hrvatske).

Drugi chatroom „Inicijative filmske edukacije kad nacionalne strategije izostaju“ od 11.00 do 12.00 časova.

Učestvuju: Barbara Zupičić (savetnica za obrazovne programe / Art-kino iz Rijeke / Hrvatska), Rajko Petrović (urednik programa filmskih radionica za decu i mlade / Slobodna zona Junior / Srbija), Tea Gabidzashvili (rukovoditeljka projekata / Kino Skolashi (Film u školi), Nacionalni filmski centar Gruzije / Gruzija), Kaisa Emilia Kukkola (trener filmskog obrazovanja, rukovoditeljka projekata / Udruga Ihmifilmi / Finska), Carla Augusto (rukovoditeljka projekta / Kino klub Viseu / Portugalija) i Margarida Assis (urednica publikacija / Kino klub Viseu / Portugalija).

Moderatorka: Martina Petrović (rukovoditeljke DKE – MEDIA Deska Hrvatske).

Treći chatroom „Primeri Potprograma MEDIA I “ od 12.30 do 13.30 časova.

Učestvuju: Florine Wiebenga (rukovoditeljka Odeljenja edukacije Filmskog instituta Eye / rukovoditeljka projekta Cinemini Europe / Nizozemska),
Emilie Boucheteil (direktorka Odeljenja za film Francuskog kulturnog instituta u Parizu / European Film Factory / Francuska), Adeline Chauveau (rukovoditeljka projekata Francuskog kulturnog instituta u Parizu / European Film Factory / Francuska), Maciej Jakubczyk (direktor Međunarodnog filmskog festivala Kids Kino i povezanih programa za profesionalni razvoj Kids Kino Lab i Kids Kino Industry Forum / Poljska), Simone Moraldi (pomoćnik rukovoditelja projekata / Fondazione Cineteca Italiana / The Film Corner / Italija) i Gintė Žulytė (suosnivačica i rukovoditeljka projekata / Meno Avilys / Moving Cinema / Litvanija).

Moderatorka: Susanne Schmitt (rukovoditeljka DKE – MEDIA Deska Berlin – Brandenburg / Njemačka).

Četvrti chatroom „Primeri Potprograma MEDIA II“ od 13.30 do 14.30 časova.

Učestvuju: Dovilė Butnoriūtė (rukovoditeljka Odeljenja promocije pri Litvanskom filmskom centru / Kino Klubai / Litvanija), Ivana Alpeza (rukovoditeljka programa Udruženja Deca susreću umetnost / Film u bolnicama / Hrvatska), Gregg Young (koordinator projekta / Real Heroes / Belgija), Gorana Barišić Bačelić (direktorka Javne ustavnove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik / Connecting Cinemas in Rural Areas / Hrvatska) i Rui Machado (zamenik direktora Portugalske kinoteke i Muzeja filma / CinEd 2.0  European Cinema Education for Youth / Portugalija).

Moderatorka: Martina Petrović (rukovoditeljka DKE – MEDIA Deska Hrvatske).

Detaljnije informacije o programu nalaze se na ovoj stranici.

Uputstvo za pristup konferenciji:

Topic: Conference: Children & Youth – the Importance of Dedicated Spaces DAY 1
Time: Sep 17, 2020 10:00 AM Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82547483894?pwd=QVM0TFJlQXBaeHJjMk0xMDRZazBUUT09

Meeting ID: 825 4748 3894
Passcode: 806825
 

Topic: Conference: Children & Youth – the Importance of Dedicated Spaces DAY 2
Time: Sep 18, 2020 10:00 AM Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83431168416?pwd=cExRWVl4aW9UejRoKzZWWlBlNGtEZz09

Meeting ID: 834 3116 8416
Passcode: 251628

Konferencija se održava na engleskom jeziku.