Dva izdanja Evropskog filmskog foruma na festivalima u Transilvaniji i Ansiju

Evropski filmski forum u organizaciji Potprograma MEDIA održaće se 7. juna 2019. u toku Međunarodnog filmskog festivala u Transilvaniji i 13. juna 2019. u okviru Međunarodnog festivala animiranog filma u Ansiju.

Prvo spomenuto izdanje Evropskog filmskog foruma održaće se u rumunskom gradu Klužu sa temom „Nova strujanja u evropskoj kinematografiji“.

Tema ovog Foruma biće usmerena na niz značajnih promena koje su uticale na vrednosni lanac u produkciji, od faze razvoja scenarija do postprodukcije.

Filmska tehnologija razvija se brže nego kreativne delatnosti, koje ne uspevaju da uhvate korak s tehnološkom revolucijom – veštačka inteligencija osnažuje kreativnost, sadržaj se beleži mobilnim uređajima, 3D animacija spaja animaciju i igranu formu kako bi stvorila novu vrstu pripovedanja.

Cilj ova dva panela je da se istraže izazovi distribucije s fokusom na istočnu Evropu i da se promisli kako javna finansiranja mogu da doprinesu razvoju projekata.

Forum se održava 7. juna 2019. od 9.30 do 14.30 časova u hotelu „Platinia“ u Klužu, u Rumuniji.

Izdanje Foruma u Ansiju biće održano 13. juna na temu novootvorenog poziva Programa Kreativna Europa namenjenog podsticanju razvoja kreativnih i inovativnih habova pod službenim nazivom „Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja“.

Pilot-poziv omogućiće podršku projektima na prelazu između različitih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući audiovizualni, kako bi se osmislila nova sredstva i alati za proizvodnju sadržaja i pristupa njima, za njihovu distribuciju i promociju, kao i za jačanje tržišne vrednosti kulture i kreativnosti. Dugoročni cilj je snažnije povezivanje industrija proizvodnje sadržaja i tehnoloških istraživanja te inovacija potpomognutih programom Horizont Evrope (kao nastavkom programa Obzor 2020.). Kreativni i inovativni habovi trebalo bi da stvore prostor za istraživanje, eksperimente te za osmišljavanje prototipnih rešenja.

Forum se održava 13. juna 2019. od 11.00 do 12.30 časova u hotelu „The Imperial Palace“ u Ansiju, u Francuskoj.