dok.incubator

Rok za prijavu 30. januar 2019.

 

Putem razvoja rough cuta dokumentarnih filmova, dok.incubator ima za cilj da nadahne filmske profesionalce novim idejama u okviru međunarodnih filmskih prikazivanja, distribucije, sofisticiranog marketinga te aktivnog rada s publikom. Radionica je tzv. follow up radionicama koje se bave razvojem dokumentarnih filmova. Radi se o kombinaciji praktičnih predavanja te individualnog razvoja projekata.

Učešće na radionici uključuje 6 meseci rada na postprodukciji filma zajedno sa tri radionice na kojima učestvuju celi kreativni timovi. Tri radionice uključuju angažman tutora iz filma, distributere, marketinške stručnjake te one iz područja novih medija.

  1. radionica: kraj aprila/početak maja,  Slovačka // ROUGH CUT
  2. radionica: kraj juna, Češka Republika //FINE CUT
  3. radionica: 16 – 24. septembar, Malmo, Švedska // NEAR PICTURE LOCK

Skoro završeni filmovi predstavljeni su donosiocima odluka festivala Nordisk Panorama.

Više informacija o aplikaciji: http://dokincubator.net/