Docu Rough Cut Boutique 2021: Prijave do 8. februara

Docu Rough Cut Boutique je program obuke posvećen projektima dokumentarnih filmova u odmakloj fazi montaže. Ovaj program, u organizaciji Sarajevo Film Festivala i Balkan Documentary Centra, organizovan u tri radna modula:

  • Budimpešta (mart 2021. – online ili hibridni)
  • Sofija (juni 2021. – online ili rezidencijalni)
  • Sarajevo (avgust 2021 – rezidencijalni)

Program radionice uključuje obuke montaže, grupne sesije i pojedinačne sastanke sa renomiranim stručnjacima i profesionalcima iz oblasti dokumentarnog filma.

Program kulminira na Sarajevo Film Festivalu, na kom će donosiocima odluka iz CineLink Industry Days (finansijerima, prodajnim agentima, distributerima, emiterima i festivalskim programerima) biti predstavljeno pet projekata  s ciljem da se pomogne njihova finalizacija i povećaju mogućnosti distribucije.

Na program mogu da se prijave projekti koji dolaze iz sledećih zemalja:

Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Gruzija, Grčka, Mađarska, Makedonija, Malta, Moldavija, Crna Gora, Rumunija, Srbija, Slovenija.

Rok za prijavljivanje je 8. februara 2021. godine, a više detalja o ovom pozivu možete naći na linku.