VESTI I DOGAĐAJI

Objavljeni rezultati konkursa za razvoj projekata i TV program

MEDIA desk Srbija i Filmski centar Srbije sa zadovoljstvom objavljuju da je pet produkcijskih kuća iz Srbije dobilo podršku MEDIA potprograma za razvoj filmskih projekata, dok je u okviru konkursa TV program podržan jedan projekat.

U okviru konkursa za Razvoj projekata od ukupno 437 projektnih aplikacija iz svih zemalja koje učestvuju u MEDIA potprogramu, 15 aplikacija je bilo iz Srbije. Od ukupnog broja podnetih aplikacija finansijsku podršku Evropske Unije dobilo je 67 projekata od čega je 5 uspešnih aplikacija iz Srbije.

Podršku MEDIA potprograma za razvoj filmskih projekata dobile su producentske kuće: This and That Productions doo (projekat Zlogonje, 30.000evra), SENSE Production doo (Projekat Korisnici, 30.000 evra), Filmska kuća Baš Čelik (Otac, 30.000 evra) i TON Film doo (projekat Čuvari formule, 50.000 evra) za razvoj igranih filmova i produkcijska kuća Dribbling Pictures doo. (projekat Dosije Labudović, 25.000 evra) za razvoj dokumentarnog filma.

Konkurs za razvoj pojedinačnih projekata predstavlja jedan od najznačajnijih konkursa MEDIA potprograma za razvoj audiovizuelnog sektora zemalja niskog produkcijskog kapaciteta među koje se ubraja i Srbija. Kroz ovaj program podržava se razvoj igranih, dokumentarnih i igranih filmova.

Pored Belgije, Srbija je jedina zemlja koja je u ovom projektnom ciklusu imala 5 uspešnih projekata u okviru konkursa za razvoj audiovizuelnih dela.

Pored ovog uspeha, kompanija Dribbling pictures bila je uspešna i na konkursu TV program u okviru koga je podržana produkcija autorskog projekta pod nazivom In Praise of Nothing (50.000 evra). TV program je konkurs kroz koji MEDIA potprogram finansira produkciju televizijskog programa visokog umetničkog kvaliteta koji je namenjen međunarodnoj publici. Projekat In Praise of Nothing predstavlja jednu od ukupno 32 aplikacije koje su dobile podršku MEDIA potprograma u okviru ovog konkursa, koji ujedno predstavlja jedan od najkompleksnijih i najtežih konkursa na kome su zemlje niskog produkcijskog kapaciteta veoma retko zastupljene.

Svi projekti dobili su visoke ocene pre svega zbog kvaliteta same projektne ideje i posedovanja veoma visokog potencijala za međunarodno prikazivanje.

MEDIA desk Srbije i Filmski centar Srbije bili su od samog početka uključeni i pružali su podršku kako tokom pripreme projektne aplikacije, tako i tokom procesa konkurisanja. Svi podržani projekti su takođe podržani i od strane Filmskog centra Srbije u okviru različitih konkursa.

Zajedno sa prethodno uspešnim aplikacijama, do sada su korisnici iz Srbije od strane MEDIA potprograma finansirani sa ukupno 441.000 evra. Od velikog je značaja činjenica da je ovaj rezultat ostvaren posle samo 11 meseci učešća Srbije u MEDIA potprogramu.


MEDIA dan na festivalu BALKANIMA

8. oktobar 2016. godine
13h – 17h
Klub Magistrala

 

MEDIA desk Srbije u saradnji sa Festivalom evropskog animiranog filma BALKANIMA 16  koji se održava u periodu od 4. do 8. oktobra 2016. godine u Domu kulture Studentski grad organizovati MEDIA dan.

MEDIA dan je na programu festivala 8. oktobra od 13 do 17h. Cilj MEDIA dana jeste da se svim zainteresovanim akterima koji dolaze iz audiovizuelnog sektora predstave osnovne smernice MEDIA potprograma, te da im se pruže osnovne informacije o različitim konkursima za finansiranje projekata koji postoje u okviru MEDIA potprograma.

Osim opšteg predavanja o MEDIA potprogramu, MEDIA desk održaće prezentaciju konkursa Razvoj audiovizuelnog projekta kroz koji MEDIA potprogram podržava filmske profesionalce u razvoju igranih, dokumentarnih i animiranih formi i konkurs za podršku filmskim festivalima kroz koji MEDIA potprogram podržava evropske filmske festivale. Pored prezentacije osnovnih smernica MEDIA potprograma i konkursnih procedura u okviru MEDIA dana biće organizovano i predavanje o razvoju animiranih filmskih projekata (predavačica Anne Mroczek iz Poljske).

Program MEDIA deska posvećen je svim predstavnicima audiovizuelnog sektora u Srbiji – producenti, distributeri, predstavnici festivala, producenti video igara – kao i javnim ustanovama kulture i obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama koje se bave filmskom industrijom.

MEDIA dani u okviru BALKANIMA festivala organizuju se u sklopu obeležavanja 25 godina postojanja MEDIA potprograma.

MEDIA desk Srbija je implementaciono telo potprograma MEDIA koje je oformljeno u okviru Filmskog centra Srbije.

Cilj MEDIA deska jeste da pruži podršku predstavnicima audiovizuelnog i multimedijalnog sektora koji žele da obezbede učešće u potprogramu MEDIA. Kroz konsultacije, javne događaje i edukativne aktivnosti koje organizuje, MEDIA desk informiše o mogućnostima koje pruža MEDIA potprogram i pruža podršku i savete za konkurisanje.


MEDIA dani na festivalu Kratka Forma

MEDIA desk Srbije u saradnji sa Internacionalnim festivalom kratkog filma Kratka Forma u okviru FILM & MEDIA EDUCATION DAYS koji se održavaju u Gornjem Milanovcu od 29. septembra do 2. oktobra organizuje MEDIA dane.

U okviru FILM & MEDIA EDUCATION DAYS biće predstavljane mogućnosti za konkurisanje koje postoje u okviru MEDIA potprograma Kreativne Evrope, procedure za konkurisanje na konkurse koji postoje u okviru MEDIA potprograma.

Cilj MEDIA dana jeste da se svim zainteresovanim akterima koji dolaze iz audiovizuelnog sektora predstave osnovne smernice MEDIA potprograma, te da im se pruže osnovne informacije o različitim konkursima za finansiranje projekata koji postoje u okviru MEDIA potprograma. Osim opšteg predavanja o MEDIA potprogramu, MEDIA desk održaće prezentaciju konkursa Razvoj publike kroz koji MEDIA potprogram promoviše filmsko obrazovanje i razvoj interesovanja publike za evropska audiovizuelna dela kroz edukaciju i inovativne prakse učenja.

MEDIA dani posvećeni su svim predstavnicima audiovizuelnog sektora u Srbiji – producenti, distributeri, predstavnici festivala, producenti video igara – kao i javnim ustanovama kulture i obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama koje se bave filmskom industrijom.

Pored predstavljanja MEDIA potprograma, MEDIA desk Srbije će u saradnji sa festivalom Kratka Forma organizovati seriju predavanja koje će za temu imati korišćenje audiovizuelnih dela u obrazovanju mladih kao način razvoja nove filmske publike.

MEDIA desk Srbija je implementaciono telo potprograma MEDIA koje je oformljeno u okviru Filmskog centra Srbije.

Cilj MEDIA deska jeste da pruži podršku predstavnicima audiovizuelnog i multimedijalnog sektora koji žele da obezbede učešće u potprogramu MEDIA. Kroz konsultacije, javne događaje i edukativne aktivnosti koje organizuje, MEDIA desk informiše o mogućnostima koje pruža MEDIA potprogram i pruža podršku i savete za konkurisanje.

MEDIA dani u okviru FILM & MEDIA EDUCATION DAYS organizuju se u sklopu obeležavanja 25 godina postojanja MEDIA potprograma.


MEDIA info dan na Paliću

MEDIA desk Srbije u saradnji sa Festivalom evropskog filma Palić 18. i 19. jula, tokom trajanja festival, organizuju MEDIA dan.

U okviru dvodnevnog događaja biće predstavljane mogućnosti za konkurisanje koje postoje u okviru MEDIA potprograma Kreativne Evrope, ali i primeri dobre prakse odnosno projekti koji su do sada dobili finansijsku podršku. MEDIA potprogram biće predstavljen od strane rukovoditeljke deska Nevene Negojević, dok će Petar Mitrić kao predstavnik Festivala evropskog filma Palić, Mara Prohaska predstavnica Beldocs festivala iz Srbije i Greta Akcijonaite predstavnica Bioskopa Kino Pasaka iz Litvanije govoriti o projektima koji su do sada podržani od strane MEDIA potprograma.

Cilj MEDIA dana jeste da se svim zainteresovanim akterima koji dolaze iz audiovizuelnog sektora predstave osnovne smernice MEDIA potprograma, te da im se pruže osnovne informacije o različitim konkursima za finansiranje projekata koji postoje u okviru MEDIA potprograma.

MEDIA dan posvećen je svim predstavnicima audiovizuelnog sektora u Srbiji – producenti, distributeri, predstavnici festivala, producenti video igara – kao i javnim ustanovama kulture i obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama koje se bave filmskom industrijom.

MEDIA desk Srbija je implementaciono telo potprograma MEDIA koje je oformljeno u okviru Filmskog centra Srbije.

Cilj MEDIA deska jeste da pruži podršku predstavnicima audiovizuelnog i multimedijalnog sektora koji žele da obezbede učešće u potprogramu MEDIA. Kroz konsultacije, javne događaje i edukativne aktivnosti koje organizuje, MEDIA desk informiše o mogućnostima koje pruža MEDIA potprogram i pruža podršku i savete za konkurisanje.

Festival evropskog filma Palić predstavlja jednu od bitnih tačaka na mapi evropskih festivala, a kao jedan od prvih korisnika MEDIA potprograma iz Srbije kroz organizaciju ovog događaja učestvovaće u proslavi 25 godina postojanja programa koji širom Evrope podržava razvoj i promociju evropskog filma.


MEDIA dan na Bašta festu

MEDIA desk Srbija u saradnji sa Filmskim centrom Srbija i udruženjem Akademska scena organizovaće 2. jula 2016. godine MEDIA dan u okviru internacionalnog festivala kratkog igranog filma Bašta fest u Bajinoj Bašti.

Cilj MEDIA dana jeste da se učesnicima festivala Bašta Fest predstave osnovne smernice MEDIA potprograma, te da im se pruže informacije o načinima konkurisanja za finansijsku podršku MEDIA potprograma.

MEDIA dan je jedan od načina na koji će MEDIA desk Srbije tokom 2016. godine obeležiti 25 godina postojanja MEDIA programa kao i činjenicu da je krajem 2015. godine Srbija postala deo ove evropske zajednice.

Bašta Fest je internacionalni festival kratkog igranog filma koji se ove godine po treći put održava u Bajinoj Bašti, od 30. juna do 3. jula. Pokrenut od strane mladih glumaca Jovana Jelisavčića i Maje Šuše, ovaj festival stavlja akcenat na filmove sa autentičnim i kvalitetnim glumačkim ostvarenjima, kao i na zanimljiv rad reditelja sa glumcima. Bašta fest je značajan i za decentralizaciju kulture, dok istovremeno skreće pažnju na kratki film, te na mlade domaće i strane autore.

MEDIA dan biće organizovan 2. jula 2016. godine.


MEDIA dan na festivalu Cinema City

Povodom obeležavanja 25 godina postojanja MEDIA programa, MEDIA desk je u saradnji sa filmskim festivalom Cinema City organizovao MEDIA dan 27. juna 2016. godine.

Cilj MEDIA dana bio je da se učesnicima festivala Cinhema City predstave osnovne smernice MEDIA potprograma, te da im se pruže informacije o načinima konkurisanja za finansijsku podršku MEDIA potprograma. Posebna pažnja bila je usmerena na konkurse za Razvoj pojedinačnih audiovizuelnih dela koji je namenjen producentima kao i na konkurs kroz koji se podržavaju filmski festivali koji promovišu evropski film.

Cinema City internacionalni filmski festival postoji od 2008. godine. Festival Cinema City je primarno usmeren na promociju mladih filmskih autora i nezavisne produkcije iz zemlje, regiona i sveta, ali i predstavljanju legendarnih autora i ostvarenja kroz revijalne programe festivala, edukaciji i profesionalnom umrežavanju.

Istog dana, u okviru programa Cinema City Parallels, a povodom obeležavanje 15 godina partnerstva EU i Srbije, EU Info Point Novi Sad i Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji organizovali su izložbu i panel diskusiju na temu Evropa za Kreativnu Srbiju. Od 2001. godine, Srbija je dobila više od tri milijarde evra bespovratnih sredstava iz pretpristupnih fondova EU. EU i Srbija zajedno sprovode uspešne projekte širom zemlje koji su podstakli razvoj i doneli korist građanima u mnogim oblastima. Unapređeni su infrastruktura, obrazovanje, zdravstvo, zaštita životne sredine i mnogi drugi sektori.
Izložba „EU i Srbija: 15 godina partnerstva“ organizovana je kako bi se prikazao bar deo izgrađenog partnerstva.

Nakon svečanog otvaranja izložbe organizovana je panel diskusija Evropa za kreativnu Srbiju.  Na diskusiji je predstavljen  EU program Kreativna Evropa kao i Desk Kreativna Evropa.

Program MEDIA dostupan je građanima Srbije od decembra prošle godine i on sadrži  14 konkursa za različite oblike podrške, rekla je predstavnica MEDIA deska Srbija Nevena Negovanović naglašavajući uticaj i važnost MEDIA potprograma za razvoj filmske industrije u Srbiji. Ona je navela da će program MEDIA tokom narednih godinu dana sličnim panelima biti predstavljan tokom svih velikih filmskih festivala, kako bii što više ljudi bilo upoznato sa mogućnostima koje nudi.

Svoja iskustva preneli su uspešni korisnici EU sredstava iz Vojvodine: Muzej savremene umetnosti, (Luka Kulić), Galerija Matice srpske (Jelena Ognjanović), SKC Novi Sad (Nemanja Vuković) i Zavod za zaštitu spomena kulture Sremska Mitorvica (Gorana Lemajić)


Forum Kreativna Evropa 2016

Forum Kreativna Evropa 2016 biće održan 25. i 26. aprila u Zadužbini Ilije M. Kolarca u organizaciji Deska Kreativna Evropa Srbija i Ministarstva kulture Republike Srbije.

Naime, po prvi put će na jednom mestu biti okupljeni eksperti iz osam oblasti kulture (audiovizuelno stvaralaštvo, vizuelne umetnosti, izvođačke umetnosti, muzika, nauka i teorija kulture i umetnosti, književnost, kreativne industrije, kulturna baština), samostalni, kao i oni koji deluju u okviru javnih, privatnih i civilnih organizacija. Eksperti će u okviru radnih stolova izrađivati strateške analize i dati preporuke za razvoj međunarodne kulturne saradnje u zasebnim oblastima.
Rezultati rada biće predstavljeni i javno debatovani u okviru drugog dana Foruma, publikovani u publakaciji Deska, ali najvažnije – biće korišćeni u budućem upravanju međunarodnom kulturnom saradnjom u Srbiji.

Tema međunarodne saradnje i kulture politike proširena je sadržajem drugih programa Foruma (Stati(sti)ke kulturne politike“, izložba statističkih podataka o međunarodnoj saradnji u Srbiji, prezentacija međunarodne i regionalne saradnje Asocijacije NKSS, Kulturna politika: perspektiva budućih profesionalaca – radionica kulturne politike za mlade, video-konferencija sa organizacijama-partnerima Kolarca na projektu Kolarac Take over)
Drugi cilj je pružanje informacija o Programu Kreativna Evropa i domaćim međunarodnim programima i konkursima kojima se podržavaju projekti u kulturi.

Tokom foruma biće predstavljen i MEDIA potprogram kao i pojedinačni konkursi koji postoje u okviru njega kao što su: Razvoj pojedinačnih projekata, podrška Filmskim festivalima i Distribucija: Automatska podrška
Očekujemo da će Forum Kreativna Evropa 2016 nastaviti tradiciju dinamične saradnje! Ulaz na Forum Kreativna Evropa 2016 je slobodan.


Dan otvorenih vrata Prezentacija i pojašnjenje konkursne procedure Razvoj pojedinačnih projekata

MEDIA desk Srbija organizovao je 25. marta i 4. aprila prezentaciju konkursa u okviru MEDIA potprograma za razvoj pojedinačnih projekata.

Cilj ove prezentacije bio je da sve zainteresovane aplikante upozna sa konkursnom procedurom i da im pomogne da na što bolji i kvalitetniji način pripreme svoje aplikacije.

Tokom Dana otvorenih vrata, rukovoditeljka MEDIA deska, Nevena Negojević je zainteresovanim polaznicima prezentovala uslove konkurisanja na poziv za Razvoj pojedinačnih projekata. Tom prilikom objašnjene su opštih odredbi i pravila otvorenog poziva, procedure registrovanja u PIC bazi, kreiranja i preuzimanja elektronske aplikacije, sadržaj i način popunjavanja elektronske aplikacije i način pripreme i popunjavanja dodatne konkursne dokumentacije.

Program za razvoj pojedinačnih projekata namenjen je nezavisnim producentima koji konkurišu sa projektima koji podrazumevaju razvoj dokumentarnog, igranog ili animiranog filma koji je namenjen bioskopskom ili televizijskom prikazivanju.


25 GODINA MEDIA POTPROGRAMA

MEDIA desk Srbija najavljuje događanja vezana uz obeležavanje 25 godina postojanja potprograma (nekadašnjg programa) MEDIA u okviru 69. izdanja Međunarodnoga filmskog festivala u Kanu.

Svakodnevno će se u jutarnjim i popodnevnim terminima predstavljati primeri dobre prakse, projekti koje kofinansira potprogram MEDIA, na štandu Kreativne Europe – potprograma MEDIA. Ovi događaji predstavlja će pripremu za održavanje Evropskog filmskog foruma na temu investiranja u evropski film, koji će se održati 16. maja sa početkom u 17 sati. Učesnici na panel raspravi su Günther H. Oettinger, poverenik Evropske komisije za Opštu upravu za komunikaciju i umrežavanje, sadržaj i tehnologiju (DG Connect), Silvia Costa, predsednica Odbora za kulturu pri Evropskom parlamentu, Giuseppe Abbamonte, direktor Odeljenja za medije i podatke, DG CONNECT / Evropska komisija, Martin Kanzler, Evropski audiovizualni opservatorijum, Hubert Cottogni, Evropski investiocioni fond, Colin Brown, Danielle Kadeyan, Media Finance Partners (SOFITVCINE), Tero Kaukomaa, Blind Spot Pictures, David Kessler, Orange Studio, Amanda Nevill, Britanski filmski institut, Dimitri Rassam, filmski producent te predstavnik Studio CANAL-a.
Moderator panel rasprave će biti Domenico La Porta.
Više o samim događanjima:
http://www.media-stands.eu/images/Program_layout_02.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-19/programme_eff_15527.pdf
U Kanu će se takođe održati zajednički sastanak svih MEDIA deskova. Na sastanku će biti reči o funkcionisanju MEDIA potprograma, strategijama za proslavu 25 godina i događanjima koja se planiraju sledeće godine.


Otvaranje MEDIA deska Srbije

MEDIA desk Srbije svečano je otvoren od strane Ministarstva kulture i informisanja i Filmskog centar Srbije u petak, 4. marta, u 17 časova, u Jugoslovenskoj kinoteci.

Na ceremoniji otvaranja prisutnima su se obratiti: ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac; Boban Jevtić, direktor Filmskog centra Srbije; Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija i Nevena Negojević, rukovoditeljka MEDIA deska Srbija.
Krajem 2015. godine Srbija je pristupila potprogramu MEDIA u okviru programa Kreativna Evropa, čime su otvorene mogućnosti za ubrzan razvoj celokupnog domaćeg audio-vizuelnog i multimedijalnog sektora, kao i uspešnije pozicioniranje organizacija i pojedinaca iz Srbije na međunarodnoj sceni. Pristupanje potprogramu podrazumeva ne samo bogatiju proizvodnju audiovizuelnih dela, već i nalaženje novih tržišta i komuniciranje sa novim publikama.
Potprogram MEDIA jedan je od najznačajnijih evropskih fondova koji podržavaju produkciju, distribuciju i promociju igranih i dokumentarnih filmova, televizijskih drama i novih medija.
MEDIA desk Srbija je implementaciono telo programa Kreativna Evropa oformljeno u okviru Filmskog centra Srbije, u cilju pružanja podrške predstavnicima audiovizuelnog i multimedijalnog sektora koji žele da obezbede svoje učešće u potprogramu MEDIA. Kroz konsultacije, javne događaje i edukativne aktivnosti, desk informiše o mogućnostima potprograma i obezbeđuje podršku i savete za konkurisanje za finansijska sredstva iz ovog evropskog fonda.