VESTI I DOGAĐAJI

Info dan: profesionalno usavršavanje

Jugoslovenska kinoteka, Uzun Mirkova 1 (mala sala), 30. 11.2017. u 12h

What is there for me?
Trening incijative podržane od strane MEDIA potprograma

MEDIA desk Srbije u saradnji sa Festivalom autorskog filma 30. 11. 2017. u 12h u Jugoslovenskoj kinoteci organizuje prezentaciju trening inicijativa i radionica koje postoje na evropskom nivou, a koje su podržane od strane MEDIA potprograma. Predavanje je namenjeno filmskim profesionalcima i studentima.

Potprogram MEDIA u okviru programa Kreativna Evropa podstiče razvoj evropskog audiovizuelnog i multimedijalnog sektora, dajući podršku: razvoju, distribuciji i promociji evropskih igranih, animiranih i dokumentarnih  filmova i televizijskih serija, razvoju i promociji novih medijskih sadržaja, stručnom usavršavanju filmskih profesionalaca, razvoju novih tehnologija i platformi za distribuciju audiovizuelnog sadržaja, filmskim festivalima i razvoju i obrazovanju publike.

Finansiranje je dostupno u nekoliko kategorija koje obuhvataju: podršku producentima za razvoj inovativnih i konkurentnih projekata iz oblasti filma, TV programa i video igara, podršku distribuciji evropskih audiovizuelnih dela, razvoj publike i profesionalno usavršavanje i umrežavanje.

Na evropskom nivou MEDIA potprogram podržava više od 50 treninga, radionica i škola koje su namenjene usavršavanju filmskih profesionalaca. Na taj način program promoviše sticanje znanja i kompetencija audiovizuelnih stručnjaka i razmenu znanja i veština iz oblasti korišćenja digitalnih tehnologija i razvoja publike. Treninzi se razlikuju u formatu, dužini trajanja i ciljnim grupama kojima su namenjeni.

Većina ovih edukativnih programa nudi parcijalne stipendije za profesionalce koji dolaze iz zemalja niskog produkcijskog kapaciteta. Imajući u vidu da su ovo visoko kvalitetni edukativni programi za neše stručnjake oni često predstavljaju značajni korak u razvoju internacionalne karijere. Tokom predavanja MEDIA desk predstvaiće najznačajnije treninge i radionice kao i uslove i načine konkurisanja. Posebna pažnja biće posvećena edukativnim radionicama koje su namenjene mladim filmskim profesionalcima.

 

 

Photo by Štefan Štefančík


Selektivna podrška distribucija – drugi rok – objavljeni rezultati

Objavljeni su rezultati poziva Distribucija-selektivna podrška, drugi rok (EACEA 19/2016).

Između ostalih, podršku su dobile dve distribucijske kuće za distribuciju 10 evropskih nenacionalnih filmova u ukupnom iznosu od 63.200 evra.

U okviru ovog roka bilo je ukupno 660 aplikacija iz svih zemalja koje učestvuju u MEDIA potprogramu, dok je za finansiranje predloženo 260. Iz Srbije je pristiglo 32 aplikacije, a odobrena je distribucija 10 evropskih nenacionalnih filmova.

 


Seminar: Digitalni alati u kulturi

Mesto: Jugoslovenska kinoteka, Uzun Mirkova 1
27-28. novembar 2017
 
Seminar odgovara na pitanja kako digitalizacija utiče na kreiranje, dostupnost i korišćenje kulturnih sadržaja; kakav efekat ima na kreatore kulturnih programa, kakve prilike daje za dalji razvoj sektora kulture: nova radna mesta i nove forme prezentacija.

Doprinos inovaciji i kreativnosti u oblasti kulture kroz savremeno stvaralaštvo, osmišljavanje novih poslovnih modela, korišćenje digitalnih tehnologija i promovisanje inovacije kroz međusektorsku saradnju neki su od najvažnijih prioriteta programa Kreativna Evropa.

Seminar je zajednička aktivnost Deska Kreativna Evropa Srbija i Sektora za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Program Kreativna Evropa je glavni program Evropske unije za podršku sektoru kulture i audiovizuelnoj delatnosti. Pomaže da kulturne i kreativne organizacije deluju na međunarodnom nivou i promoviše prekograničnu cirkulaciju kulturnih dela i mobilnost profesionalaca u kulturi. Pruža finansijsku podršku projektima s evropskom dimenzijom koji za cilj imaju širenje kulturnih sadržaja u okviru evropskog kulturnog prostora.

Sektor za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, pruža podršku ustanovama i organizacijama u kulturi u procesu digitalizacije i korišćenja digitalnih alata u kulturnim projektima. Sprovodi koordinaciono-organizacione, razvojne i tehnološko-operativne aktivnosti koje za cilj imaju izradu nacionalne strategije i planova digitalizacije, definisanje tehnoloških, pravnih i organizacionih okvira za uspešnu izgradnju digitalne istraživačke infrastrukture, kao i najširu koordinaciju svih učesnika u ovom procesu.

Događaj je otvoren za sve zainteresovane.

Program seminara možete preuzeti ovde


Prijavljivanje projekata za radionicu HOW TO PITCH AND WHY?

Media Desk Srbije i Filmski centar Srbije pozivaju producente igranih i dokumentarnih filmova da prijave projekte na radionicu How to Pitch and Why?, koja će se održati 18. i 19. decembra u prostorijama Jugoslovenske kinoteke.

Radionice će voditi tutori Stefanos Taealdi i Edoardo Fracchia.

Poziv je otvoren za dugometražne filmske projekte (igrane i dokumentarne) u svim fazama razvoja. Prijavu podnosi isključivo producentska kuća.

Prijave se šalju najkasnije do srede 06.12.2017. (do 16h) na engleskom jeziku, u jednom pdf dokumentu na e-mail adresu una@fcs.rs

Pored naslova i vrste projekta (igrani ili dokumentarni) u zaglavlju, prijava treba da sadrži sledeće:
– sinopsis
– kratak tritment (maks. 1 strana)
– opis likova
– kratak cv producentske kuće i reditelja
– vizuelnu eksplikaciju
– vizuelni materijal (link za tizer do 3 minuta za dokumentarne filmova i fotografije ili tizer za igrane filmove)

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati na una@fcs.rs ili pozvati +381 11 26 25 131.

 

Biografije tutora:

STEFANO TEALDI

Producent/Režiser/Tutor

Rođen u Johanesburgu (Južna Afrika) 1955, studirao arhitekturu u Torinu, Italija. Posle diplomiranja radio je kao šef AV produkcije na Politecnico Di Torino.

Godine 1985. je sa saradnicima osnovao STEFILM, gde je radio kao režiser i producent.

Od 1988. je producirao nekoliko dokumentarnih filmova i režirao pet dokumentarnih serija. Među njegovim novijim dugometražnim filmovima izdvajaju se Vinylmania (Geteborg IFF, Čikago International Movies and Music Festival, Roterdam IFF, Sarajevo IFF, Official Film Record Store Day 2012); Char, No Man’s Island (Golden Kapok Guangžu, Kina, Special Mention DIFF- Dubai, Berlinale Forum 2013), The Queen of Silence (IDFA Međunarodna dokumentarna selecija 2014; Doc Point – Helsinki 2015; Srebrni rog za najbolji dokumentarac, Krakov IFF 2015; Zlatni Nanook – Gran Pri za najbolji dokumentarac, Flahertiana IDF Perm 2015; Najbolji dokumentarac Let’s Cee IFF, Beč 2015).

Nedavno je imao premijeru dva dugometražna filma: The Strange Sound Of Happiness (New Masters selekcija na DOKLeipzig 2017) i Wonderful Losers; A Different World (međunarodna selekcija, Filmski festival Varšava 2017). Od novijih dokumentarnih serija režirao je In The Belly Of The City, seriju o pijacama širom Evrope.

Godine 1992. je diplomirao na MEDIA trening kursu ‘EAVE’. Jedan je od osnivača FERT-a (Filming with a European Regard u Torinu), režirao je 17 izdanja godišnje radionice DOCUMENTARY IN EUROPE koja se održava u Italija.

Bio je predsednik odbora EDN-a (European Documentary Network) i nacionalni je koordinator za INPUT, Television in the Public Interest.

Tutor je na temu produkcije i pičinga za sledeće organizacije: MAIA WORKSHOP, BIENNALE CINEMA COLLEGE VENICE, LA FABRIQUE DES CINEMAS DU MONDE, MARCHE DU FILMES CANNES, DOCUMENTARY CAMPUS, DURBAN FILMMART, EAVE, EDN – European Documentary Network, ESODOC, NEW CHINESE FILM TALENTS, MED FILM FACTORY, FILMS DE 3 CONTINENTS – PRODUIRE AU SUD, OUGA FILM LAB, TFL-Torino Film Lab, ZAGREBDOX, SCUOLA HOLDEN, ZELIG Film School.

 

EDOARDO FRACCHIA

Radi sa Stefanom Taealdijem u STEFILMU gde se bavi razvojem projekata i produkcijom, kao i medjunarodnim koprodukcijama. Rođen je 1953. godine u Torinu, gde je diplomirao medicinu 1979. godine.

Godine 1980. osnovao je kompaniju „Diavolo Zoppo“, koja je bila servis za pozorište i muziku. Godine 1985. sarađivao je kao konsultant produkcije na 4 dokumentarna filma Daniela Segre za RAI 1. Zajedno sa Stefanom Taealdijem i Elenom Filipini osnovao je STEFILM 1985. godine.

U Stefilmu radio je kao koordinator proizvodnje i odnosa sa nacionalnim i lokalnim institucijama odgovornim za korišćenje i upravljanje arhivskom građom. Trenutno je zadužen za međunarodne koprodukcije. Od 2005. godine radi na kreativnom i produktivnom razvoju dokumentarnog filma na Univerzitetu u Torinu i Multimedijalnoj školi u ​​Milanu.


Objavljeni rezultati poziva za Razvoj pojedinačnih projekata

Objavljeni su rezultati poziva za Razvoj pojedinačnih projekata, drugi rok za podnošenje aplikacija.

Od ukupno 406 aplikacija koje dolaze iz različitih zemalja koje učestvuju u MEDIA potprogramu, 77 je predloženo za finansiranje. Iz Srbije je bilo 12 projektnih predloga od čega je 4 predloženo za finansiranje i to za razvoj 3 igrana i 1 dokumentarnog filma.

U drugom aplikacionom krugu podržane su sledeće komapnije:
1. Filmska kuća Baš čelik za razvoj dokumentarnog filma Supernova u iznosu od 25.000 evra.
2. This and That productions za razvoj igranog filma Mara u iznosu od 30.000 evra
3. Sense Productioon za razvoj igranog filma Kako sam naučila da letim u iznosu od 30.000 evra
4. Terirem Production za razvoj igranog filma Senke Mediterana u iznosu od 30.000 evra.

Kroz ovaj konkurs finansira se razvoj igranih, dokumentarnih i animiranih filmova i TV serija. Ovaj konkurs predstavlja jedan od najvažnijih konkursa u okviru MEDIA potprograma koji je dostupan aplikantima iz zemalja niskog produkcijskog kapaciteta.


MEDIA trening za pisanje projekata – Podrška filmskim festivalima

MEDIA desk Srbija organizuje trening za pisanje projekata za trenutno otvoren konkurs u okviru MEDIA potprograma za pružanje finansijske podrške filmskim festivalima.

Saznaj više o ovom pozivu

MEDIA trening za pisanje projekata – Razvoj pojedinačnih projekata

MEDIA desk Srbija organizuje trening za pripremu i pisanje projekata za trenutno otvoren konkurs u okviru MEDIA potprograma za Razvoj pojedinačnih projekata.

Saznaj više o ovom pozivu

Objavljeni rezultati konkursa za razvoj projekata EACEA 20/2016

MEDIA je objavila rezultate konkursa EACEA 20/2016 za razvoj pojedinačnih projekata – drugi rok za prijavu projekata; podžana su četiri projekta iz Srbije, tri za igrani i jedan za dokumentarni dugometražni film.

Iz Srbije je pristiglo ukupno dvanaest prijava, od toga četiri za razvoj dokumentarnog i osam za razvoj igranog dugometražnog filma. Podrška je odobrena za četri projekta – za jedan dokumentarni i tri igrana dugometražna filma. U ovom roku nije bilo prijava za razvoj animiranih projekata.

Podršku je dobio projekat dokumentarnog filma Supernova (produkcija: Filmska kuća Baš Čelik), i to u iznosu od 25.000 evra.

Projekti igranih dugometražnih filmova koji su dobili podršku su: Leto kada sam naučila da letim (produkcija: SENSE Production), Mara (produkcja: This and That Productions) i Senke Mediterana (produkcija: Terirem). Ovi projekti podržani su sa po 30.000 evra.

Navedeni rezultati objavljeni su 6. oktobra 2017; a sledeći rok za prijavu projekata za Razvoj pojedinačnih projekata je 23. novembar.


Poziv ovdašnjim animatorima za CEE radionicu u Ljubljani

Tokom perioda između  2. i 6. decembra festival Animateka, međunarodni festival animiranog filma u Ljubljani, ugostiće dinamičnu i specifičnu koncipiranu radionicu za producente animiranih filmova iz zemalja Centralne i Istočne Evrope. Ova radionica će okupiti 30 profesionalaca iz do osamnaest zemalja i sa njima će biti rađeno na izgradnji snažnije  i stručnije regionalne mreže koproducenata, umetnika, planera, marketinških stručnjaka, agenata prodaje i finansijskih partnera.

Saznaj više o ovom pozivu

MEDIA Info dan u Podgorici

 

Rukovoditeljka MEDIA deska Srbija predstavila je iskustvo Srbije u MEDIA potprogramu tokom MEDIA info dana u Podgorici, 4. jula 2017. godine.

MEDIA info dan, u organizaciji Ministarstva kulture i Deska za Kreativnu Evropu, održan je u EU info centru u Podgorici, u okviru manifestacije „Dani evropskog filma“.

Pod nazivom „Kako do sredstava za kinematografiju iz EU fonda“, tokom info dana predstavljen je pregled konkursa navedenog potprograma Kreativne Evrope, koji je namenjen pružanju finansijske podrške razvoju, distribuciji i promociji evropskih filmova, kao i audiovizuelnoj industriji.

U kontekstu implementacije novog Zakona o kinematografiji, kao i uspostavljanja Filmskog centra Crne Gore, Ilija Subotić, savetnik za audiovizuelne djelatnosti u Ministarstvu kulture i koordinator potprograma MEDIA, istakao je neophodnost većeg učešća crnogorskog filmskog sektora na konkursima predmetnog fonda, posebno imajući u vidu potrebu daljeg razvoja svih segmenata kinematografske djelatnosti.

Nevena Negojević, rukovoditeljka MEDIA Deska Republike Srbije, predstavila je strukturu dostupnih konkursa, te govorila o iskustvu audiovizuelnog sektora Srbije kroz učešće u predmetnom potprogramu, uz primjere uspešnih projekata koji su na ovaj način podržani tokom 2016. godine.

Info danu prisustvovali su predstavnici crnogorskog kinematografskog sektora, Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja i Fakulteta vizuelnih umjetnosti iz Podgorice, dok je najviše interesovanja iskazano za konkurse koji se tiču razvoja pojedinačnih filmskih projekata, podrške distribuciji i festivalima.