Otvoreni pozivi

Distribucija selektivna podrška EACEA 19/2016

Rok: 1. decembar 2016.
14. jun 2017.

U okviru cilja da promoviše transnacionalni promet evropskih audiovizuelnih dela, potprogram MEDIA pruža podršku bioskopskoj distribuciji podržavajući marketing, brendiranje, distribuciju i izlaganje audiovizuelnih dela. MEDIA potprogram uspostavio je sistem za podršku distribucije nenacionalnih evropskih filmova kroz bioskopsku distribuciju i distribuciju pomoću svih ostalih platformi, kao i za aktivnosti na planu međunarodne prodaje, a posebno titlovanja, sinhronizovanja i izrade zvučnog zapisa audiovizuelnih dela.

Cilj Selektivne podrške jeste da pruži podršku transnacionalnoj distribuciji nenacionalnih evropskih filmova i to kroz osnaživanje distributera da ulažu u promociju i adekvatnu distribuciju nenacionalnih evropskih filmova.

Program Selektivne podrške takođe teži podsticanju razvoja veza između sektora produkcije i sektora distribucije, čime bi se poboljšao konkurentski položaj nenacionalnih evropskih filmova i konkurentnost evropskih distributera.

Sve informacije o konkursu možete naći ovde.

Saznaj više o ovom pozivu

Production and Development

Single Project Development  //  Development of Slate Funding  //  TV Programming  //  Video Games Development


Distribution

Distribution-Automatic Sheme  //  Selective Sheme  //  Support to Sales Agent  //  Online distribution


Training and Networks

Training  //  International Co-Production Funds  //  Access to Market


Audience development

Film Festivals // Audience development // Support to Cinema Networks