DISTRIBUCIJADistribucija – Podrška prodajnim zastupnicima EACEA 01/2016

Rok: 16. jun 2016. faza generisanja
3. oktobar 2017. (faza reinvestiranja)

Saznaj više o ovom pozivu

Automatska podrška EACEA 18/2016

Rok: 28. april 2017. (faza generisanja)
1. avgust 2018. (faza reinvestiranja)

Saznaj više o ovom pozivu

Distribucija selektivna podrška EACEA 19/2016

Rok: 1. decembar 2016.
14. jun 2017.

U okviru cilja da promoviše transnacionalni promet evropskih audiovizuelnih dela, potprogram MEDIA pruža podršku bioskopskoj distribuciji podržavajući marketing, brendiranje, distribuciju i izlaganje audiovizuelnih dela. MEDIA potprogram uspostavio je sistem za podršku distribucije nenacionalnih evropskih filmova kroz bioskopsku distribuciju i distribuciju pomoću svih ostalih platformi, kao i za aktivnosti na planu međunarodne prodaje, a posebno titlovanja, sinhronizovanja i izrade zvučnog zapisa audiovizuelnih dela.

Cilj Selektivne podrške jeste da pruži podršku transnacionalnoj distribuciji nenacionalnih evropskih filmova i to kroz osnaživanje distributera da ulažu u promociju i adekvatnu distribuciju nenacionalnih evropskih filmova.

Program Selektivne podrške takođe teži podsticanju razvoja veza između sektora produkcije i sektora distribucije, čime bi se poboljšao konkurentski položaj nenacionalnih evropskih filmova i konkurentnost evropskih distributera.

Sve informacije o konkursu možete naći ovde.

Saznaj više o ovom pozivu


Selektivna podrška – EACEA 19/2016

Rokovi:
Prvi rok: 1. 12. 2016.
Drugi rok: 14. 6. 2017. 

Saznaj više o ovom pozivu

Automatska podrška – EACEA/09/2016

Rokovi:
Faza generisanja: 29. 04. 2016.
Faza reinvestiranja: 01.08. 2017.

Saznaj više o ovom pozivu

Podrška prodajnim zastupnicima – EACEA 01/2016

Rokovi:
Faza generisanja: 16.06.2016.
Faza reinvestiranja: 03.10.2017.

Saznaj više o ovom pozivu