European Film Forum na Berlinale festivalu

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

European Film Forum na Berlinale festivalu

Kreativna Evropa MEDIA i 2018. godine nastavlja dijalog o budućnosti audiovizuelnog sektora u Evropi na konferencijama Evropskog filmskog foruma koje će se organizovati u okviru većih evropskih filmskih festivala i marketa. Prvi Evropski filmski forum u 2018. godini biće održan u Berlinu 19. februara.

Tema ovog foruma biće: The Future of MEDIA: Connecting Europeans Through Films. U okviru konferencije održaće se i diskusija organizovana u saradnji sa Evropskim institutom za inovacije i tehnologiju pod nazivom: Powering Europe’s Audiovisual Innovators nakon koje sledi i izložba koja će predstaviti projekte koji su finansirani od strane MEDIA potprograma.

eff-berlin-save_the_date-web-03_29017_213

Evropski filmski forum na Verlinale festivalu bće fokusiran na građane i na načine na koji će MEDIA sa njima komunicirati i povezivati se u budućnosti. Akteri iz industrije kao i donosioci odluka raspravljaće o temama poput kulturne raznolikosti ali i načinima na koje evropski filmovi mogu doći do što šire publike. Takođe će se raspravljati o neophodnosti jačanja evropskog audiovizuelnog sektora na mađunarodnom tržištu imajući u vidu sve veću ulogu promocije i marketinga.

Deataljan program sa okvirnom satnicom i imenima govornika

EFFAgenda