Pristup marketima EACEA 18/2017

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Pristup marketima EACEA 18/2017

Rokovi:
15.2.2018.

Otvoren je novi poziv za podnošenje projektnih predloga za konkurs Pristup marketima.

Ovaj MEDIA potprogram daje podršku aktivnostima koje imaju za cilj da: 1) omoguće evropske i internacionalne koprodukcije, 2) omoguće pristup audiovizuelnim marketima i da pospeše upotrebu online biznis alata u Evropi i van nje.

Ovaj konkurs pruža podršku projektima koji omogućavaju pristup marketima koji se dešavaju kako u zemljama koje učestvuju u MEDIA potprogramu tako i u zemljama koje nisu deo potprograma. Pristup marketima ima za cilj da pospeši poslovnu razmenu koja će doprineti evropskoj/internacionalnoj dimenziji i efektivnosti postojećih velikih filmskih marketa ali i da poveća uticaj onih manjih inicijativa. Takođe, konkurs podržava uspostavljanje inovativnih načina koji koriste digitalne tehnologije i koji povećavaju vidljivost profesionalaca i audiovizuelnih dela poreklom iz zemalja niskog produkcijskog kapaciteta. Kroz konkurs Pristup marketu, MEDIA potprogram teži da razvija mreže i da poveća broj evropskih koprodukcija kako bi se postigla veća raznolikost u talentima i izvorima finansiranja. Konkurs takođe doprinosi kompetativnosti i cirkulaciji evropskih audiovizuelnih dela na međunarodnom tržištu

Promene u odnosu na prethodne pozive:

Kao datum od kada se računaju prihvatljivi troškovi uzima se datum potpisivanja ugovora sa Evropskom komisijom, osim u slučaju kada aplikant dokaže neophodnost ranije nastalih troškova kada se u obzir uzima datum podnošenja projekta.

Više o ovom konkursu kao i neophodnu konkursnu dokumentaciju možete pogledati ovde ili na internet prezentaciji Izvršne Agencije.