Online promocija EACEA/13/2017

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Online promocija EACEA/13/2017

Rokovi:
5.4.2018.

Otvoren je novi poziv za podnošenje projketnih predloga u okviru konkursa Online promocija.

U okviru cilja da promoviše transnacionalni promet evropskih audiovizuelnih dela, potprogram MEDIA pruža podršku bioskopskoj distribuciji podržavajući marketing, brendiranje, distribuciju i izlaganje audiovizuelnih dela. MEDIA potprogram uspostavio je sistem za podršku distribucije nenacionalnih evropskih filmova kroz bioskopsku distribuciju i distribuciju pomoću svih ostalih platformi, kao i za aktivnosti na planu međunarodne prodaje, a posebno titlovanja, sinhronizovanja i izrade zvučnog zapisa audiovizuelnih dela. Podrška je namenjena inovativnim aktivnostima koje testiraju nove poslovne modele u oblastima koje se ubrzano transformišu usled uvođenja i sve veće prisutnosti digitalnih tehnologija.

Promene u odnosu na prethodni konkurs:

U okviru akcije 2: smanjen je broj zemalja  koje učestvuju u MEDIA potprogramu, a u kojima svako audiovizuelno delo iz kataloga mora biti dostupno, sa pet na tri zemlje.

Više o ovom konkursu i o uslovima i načinima konkurisanja možete pogledati ovde ili na internet prezentaciji Izvršne Agencije.