Filmska edukacija EACEA/14/2017

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Filmska edukacija EACEA/14/2017

Rokovi:
1. 3. 2018.

MEDIA potprogram podržava aktivnosti koje imaju za cilj da:

– promovišu filmsko obrazovanje i kreiraju znanje i interesovanje publike, posebno mlade za evropske filmove, uključujući i filmsko nasleđe.
– omogućavaju opticaj evropskih filmova širom sveta i internacionalnih filmova u Evropi kroz različite distribucijske platforme i to kroz projekte internacionalne saradnje u okviru audiovizuelnog sektora.

Promene u odnosu na prethodne pozive za podnošenje projekata:

– Ciljna publika za projekte koji se bave filmskom edukacijom mora biti mlađa od 19 godina.
– Projekti se moraju bazirati na značajnom učešću postojećih evropskih filmova
– Odabrani projekti biće finansirani u periodu od dve godine
– Neprihvatljive aktivnostipored filmskih festivala sada uključuju i : aktivnosti koje predviđaju produkciju filmova, aktivnosti koje predviđaju organizaciju treninga za usavršavanje studenata iz oblasti filma, aktivnosti koje predviđaju treninge za filmske profesionalce koji se ne bave filmskim obrazovanjem.

Detaljnije informacije o ovom pozivu možete pogledati ovde ili na sajtu EACEA