Distribucija-selektivna (2016)

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Distribucija-selektivna (2016)

Tokom 2016, podršku za distribuciju evropskih nenacionalnih filmova dobilo je nekoliko kompanija u okviru finansijske šeme Distribucija – selektivna podrška:

1. MCF MEGACOM FILM DOO BEOGRAD za filmove: BACALAUREAT (AKA FOTOGRAFII DE FAMILIE), FAI BEI SOGNI, I, DANIEL BLAKE, LA FILLE INCONNUE, LA PAZZA GIOIA, LES INNOCENTES, MA LOUTE, TONI ERDMANN, ZJEDNOCZONE STANY MILOSCI. Ukupna podrška iznosti 51.100.00 evra

2. FIVE STARS FILM DISTRIBUTION DOO ZAFILMSKU I VIDEO PRODUKCIJU BEOGRAD-NOVI BEOGRAD za film FUOCOAMMARE u iznosu od 3.000.00 evra