Filmski festivali EACEA 17/2017

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Filmski festivali EACEA 17/2017

Rokovi:
23.11.2017.
26.4.2018.

MEDIA potprogram podržava evropske audiovizuelne festivale koji se događaju u zemljama koje učestvuju u potprogramu MEDIA.

Rok za apliciranje za podršku festivalima koji se dešavaju u periodu od 1. maja 2018. do 31. oktobra 2018 je 23. novembar 2017. godine.

Rok za apliciranje za podršku festivalima koji se dešavaju u periodu od 1. novembra 2018. do 30. aprila 2019.  je 26. april 2018. godine.

Više o uslovima i načinu konkurisanja

Promene u odnosu na prethodni poziv za podnošenje aplikacacija za podršku filmskim festivalima:

Koje projekte MEDIA podržava: u uputstvima za apliciranje dodata je rečenica da MEDIA podržava projekte koji: 1) su inovativni u širenju svog uticaja (cross-platform programs), 2) organizuju aktivnosti sa školama i obrazovnim institucijama tokom čitave godine 3) kontinuirano razvijaju i nadograđuju partnerstva sa drugim evropskim festivalima

Ocenjivanje projekta: promenjen je način bodovanja i ocenjivanja projekata. Za više informacija pogledajte detaljna uputstva za apliciranje

Način podnošenja aplikacije: aplikacija se sa svim aneksima podnosi isključivo elektronskim putem. Ukida se slanje paketa u Brisel.