MEDIA Info dan u Podgorici

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

MEDIA Info dan u Podgorici

 

Rukovoditeljka MEDIA deska Srbija predstavila je iskustvo Srbije u MEDIA potprogramu tokom MEDIA info dana u Podgorici, 4. jula 2017. godine.

MEDIA info dan, u organizaciji Ministarstva kulture i Deska za Kreativnu Evropu, održan je u EU info centru u Podgorici, u okviru manifestacije „Dani evropskog filma“.

Pod nazivom „Kako do sredstava za kinematografiju iz EU fonda“, tokom info dana predstavljen je pregled konkursa navedenog potprograma Kreativne Evrope, koji je namenjen pružanju finansijske podrške razvoju, distribuciji i promociji evropskih filmova, kao i audiovizuelnoj industriji.

U kontekstu implementacije novog Zakona o kinematografiji, kao i uspostavljanja Filmskog centra Crne Gore, Ilija Subotić, savetnik za audiovizuelne djelatnosti u Ministarstvu kulture i koordinator potprograma MEDIA, istakao je neophodnost većeg učešća crnogorskog filmskog sektora na konkursima predmetnog fonda, posebno imajući u vidu potrebu daljeg razvoja svih segmenata kinematografske djelatnosti.

Nevena Negojević, rukovoditeljka MEDIA Deska Republike Srbije, predstavila je strukturu dostupnih konkursa, te govorila o iskustvu audiovizuelnog sektora Srbije kroz učešće u predmetnom potprogramu, uz primjere uspešnih projekata koji su na ovaj način podržani tokom 2016. godine.

Info danu prisustvovali su predstavnici crnogorskog kinematografskog sektora, Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja i Fakulteta vizuelnih umjetnosti iz Podgorice, dok je najviše interesovanja iskazano za konkurse koji se tiču razvoja pojedinačnih filmskih projekata, podrške distribuciji i festivalima.