MEDIA program u EU info centru

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

MEDIA program u EU info centru

Trideset sedam omladinskih organizacija i organizacija za mlade iz više gradova Srbije učestvovalo je 28. marta na događaju „Speed dating: Organizacije mladih i EU fondovi“ održanom u EU info centru u Beogradu.

Na događaju – brzom upoznavanju – bili su prisutni i predstavnici 9 programa Evropske unije prisutnih u Srbiji, kao mogući donatori. Prisustvovali su i predstavnici Ministarstva za omladinu i sport, Krovne organizacije mladih u Srbiji (KOMS) i EU info centra.

Speed dating je organizovao EU info centar u saradnji sa Delegacijom EU u Srbiji, a u okviru njihove zajedničke kampanje za mlade pod nazivom „Evropa za tebe“.

Na 11 stolova, u speed dating-u su učestvovali predstavnici sledećih fondova i programa EU: Erazmus+, Kreativna Evropa, MEDIA program, Evropski instrument za ljudska prava i demokratiju (EIDHR), Program podrške civilnom društvu (CSF), COSME (Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća), Horizont 2020, Evropa za građane i građanke i Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO). Oni su organizacijama mladih preneli koji su im konkursi dostupni, koji su u toku a koji planirani i odgovarali na njihova pitanja.

Na događaju je učestvovalo 37 organizacija iz sedam gradova uključujući organizacije iz Prijepolja, Tutina, Niša, Novog Sada, Jagodine, Smedereva.

dav

dav