Prezentacija MEDIE na EURODOC-u u Novom Sadu

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Prezentacija MEDIE na EURODOC-u u Novom Sadu

EURODOC program je prvu ovogodišnju sesiju održao je od 5. do 11. marta u Novom Sadu, na Petrovaradinskoj tvrđavi. To je prvi put da se u Srbiji organizuje ovaj značajan međunarodni edukativno-poslovni skup namenjen svetskim producentima dokumentarnih filmova.

EURODOC u Titovim salonima i Hotelu Leopold okupio je 50 učesnika iz sveta, Evrope, regiona i Srbije, koji imaju zajednički cilj da udruženim snagama razvijaju projekte međunarodnog potencijala.

Efikasni modeli EURODOC programa zasnovani su na susretanju i povezivanju producenata i autora sa ekspertima iz dokumentarističkog sektora evropskih, ali i trećih zemalja. EURODOC, tako već 18 godina učesnicima/producentima i autorima, tokom godine, omogućava tri nedelje intenzivnog zajedničkog života i rada u tri sesije, kroz koje se stiču potrebna znanja za realizaciju i plasman budućih filmskih projekata.

IMG_6345

Prva ovogodišnja sesija EURODOC-a, koja se održala u Novom Sadu, Evropskoj prestonici kulture 2021, bila je fokusirana na analizu projekata i utvrđavanje najboljih smernica za razvoj sa ciljem njihovog globalnog pozicioniranja. Pored rada u grupama, održani se i individualni sastanci učesnika sa ekspertima, dok je zajednička pažnja posvećena pitanjima intelektualne svojine, pravno – ugovornih odnosa i izvora finansiranja za razvoj filmskih projekta. Tokom ove velike filmske radionice posvećene produkcionim aspektima i njihovom povezanošću sa autroskim konceptima, održane su i dve studije slučaja – analize već realizovanih koprodukcija. Ovom prilikom su to filmovi: Dubina dva u režiji Ognjena Glavonića i Kainova deca (Káin gyermekei) u režiji Marsela Gerea.

U ponedeljak 6. marta održana je prezentacija MEDIA deska Srbije na kojoj su predstavljena dostignuća Srbije u prošloj godini kao i sve novine koje uvodi evropska komisija za konkurse MEDIE u 2017/2018. godini.

IMG_6348

Održavanje EURODOC–a u Novom Sadu podržali su: Creative Europe Media, Centre national du cinéma et de l’ image animée, PROCIREP (Société des Producteurs de Cinéma et de Télévison) i Filmski centar Srbije u organizaciji sa lokalnim partnerom producentskom kućom Wake Up Films, koju zastupa Biljana Tutorov.

EURODOC radionocu pomogli su Media desk Serbia, DokSrbija, Evropska prestonica kulture 2021. – Grad Novi Sad, Kulturni centar Novog Sada, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Galerija Matice srpske.