Distribucija – Podrška prodajnim zastupnicima EACEA 01/2016

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Distribucija – Podrška prodajnim zastupnicima EACEA 01/2016

Rok: 16. jun 2016. faza generisanja
3. oktobar 2017. (faza reinvestiranja)

U okviru ovog programa podržava se distribucija nenacionalnih evropskih filmova kroz bioskopsku distribuciju i distribuciju pomoću svih ostalih platformi, kao i aktivnosti na planu međunarodne prodaje, a posebno titlovanje, sinhronizovanje i izrade zvučnog zapisa audiovizuelnih dela.

Ovaj konkurs podržava transnacionalnu distribuciju evropskih filmova tako što na osnovu prethodnog uspeha na tržištu pruža podršku prodajnim zastupnicima da reinvestiraju za nove nenacionalne evropske filmove.

Sve informacije možete naći ovde.