Razvoj sadržaja pojedinačnih projekata – EACEA/20/2016

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Razvoj sadržaja pojedinačnih projekata – EACEA/20/2016

Rokovi:
17. 11. 2016.
20. 4. 2017.

U okviru konkretnog cilja jačanja kapaciteta evropskog audio-vizuelnog sektora da posluje na transnacionalnom i međunarodnom planu, jedan od prioriteta Potprograma MEDIA jeste povećanje kapaciteta audio-vizuelnih subjekata za razvoj evropskih audio-vizuelnih dela koji imaju potencijal za opticaj u Evropi i van nje, kao i olakšavanje i podsticanje evropskih i međunarodnih koprodukcija.

Podrška je dostupna za razvoj igranih, animiranih i dokumentarnih projekata koji su namenjeni televizijskom emitovanju, bioskopskom prikazivanju ili eksploataciji putem digitalnih platformi.

Na poziv mogu konkurisati evropske producentske kuće.

Više o pozivu i uslovima konkurisanja.

Promene u odnosu na prethodni poziv:

Prethodno iskustvo kompanije: nezavisne evropske producentske kuće koje podnose projekat moraju dokazati da su u poslednjih 5 godina producirale delo koje je prihvatljivo po kriterijumima ovog konkursa, a koje je bilo objavljeno ili komercijalno distribuisano u poslednje dve godine u najmanje još jednoj zemlji osim zemlje iz koje dolazi podnosilac projekta.

Da bi se podstakao razvoj mladih talenata u okviru kriterijuma za ocenjivanje projekta procenjivaće se i potencijal koji projekat ima u odnosu na razvoj mladih talenata.

Automatski poeni: smanjuje se broj automatskih poena koji dobijaju projekti koji su namenjeni deci sa 10 na 5 poena.