TV program EACEA 23/2016

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

TV program EACEA 23/2016

Rokovi:
24.11.2016
30. maj 2017

TV program podržava evropske producentske kuće koje su zainteresovane za produkciju televizijskih dela koja imaju visoku kreativnu i umetničku vrednost i veliki potencijal za prekogranično emitovanje. Fokus je na projektima koji mogu lako da komuniciraju sa različitom evropskom, ali i međunarodnom publikom.

Poziv je otvoren za evropske produkcijske kuće, ali je neophodno učešće i najmanje 3 emitera.

Više o programu i uslovima konkurisanja