Filmski festivali EACEA-16-2016

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Filmski festivali EACEA-16-2016

Rokovi:
24. novembar 2016.
27. april 2017. 

MEDIA potprogram podržava evropske audiovizuelne festivale koji se događaju u zemljama koje učestvuju u potprogramu MEDIA i koji:

Demonstriraju efikasnost u razvoju publike, posebno kada je reč o mladoj publici, i to kroz implementiranje aktivnosti pre, tokom i nakon samog festivala, što uključuje: aktivnosti koje traju tokom čitave godine i koje uključuju decentralizaciju – odlazak u druge gradove (u saradnji sa drugim manjim festivalima) i/ili efikasne promotivne aktivnosti usmerene pre svega prema nefilmskoj publici.

Demonstriraju posvećenost inovativnim akcijama posebno u oblasti promocije i razvoja publike kroz upotrebu digitalnih tehnologija kao što su socijalne mreže

Organizuju inicijative za filmsko obrazovanje u saradnji sa školama i drugim obrazovnim institucijama

Stavljaju naglasak na evropske filmove posebno na filmove koji dolaze iz zemalja niskog produkcijskog kapaciteta

Posebno naglašavaju nenacionalni evropski program i geografsku raznolikost filmova kroz demonstriranje realističnog i strateškog razvoja u umetničkom, organizacionom i finansijskom smislu.

Rok za apliciranje za podršku festivalima koji se dešavaju u periodu od 1. maja 2017. do 31. oktobra 2017 je 24. novembar 2016. godine.

Rok za apliciranje za podršku festivalima koji se dešavaju u periodu od 1. novembra 2017. do 30. aprila 2018.  je 27. april 2017. godine.  

Više o uslovima i načinu konkurisanja