Online distribucija EACEA 26/2016

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Online distribucija EACEA 26/2016

Rok: 6. april 2017.

Cilj MEDIA potprograma jeste pružanje podrške transnacionalnom marketingu, brendiranju i distribuciji audiovizuelnih dela putem digitalnih platformi. Takođe, MEDIA promoviše nove distribucijske modele kako bi podstakao razvoj novih biznis praksi.

Da bi se postigli ovi ciljevi, ovaj konkurs promoviše transnacionalni promet evropskih audiovizuelnih dela, potprogram MEDIA pruža podršku bioskopskoj distribuciji podržavajući marketing, brendiranje, distribuciju i izlaganje audiovizuelnih dela. MEDIA potprogram uspostavio je sistem za podršku distribucije nenacionalnih evropskih filmova kroz bioskopsku distribuciju i distribuciju pomoću svih ostalih platformi, kao i za aktivnosti na planu međunarodne prodaje, a posebno titlovanja, sinhronizovanja i izrade zvučnog zapisa audiovizuelnih dela. Podrška je namenjena inovativnim aktivnostima koje testiraju nove poslovne modele u oblastima koje se ubrzano transformišu usled uvođenja i sve veće prisutnosti digitalnih tehnologija.

Više o uslovima i načinu konkurisanja pogledajte na sajtu Evropske Komisije.