Prezentacija konkursne procedure – Razvoj pojedinačnih projekata

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Prezentacija konkursne procedure – Razvoj pojedinačnih projekata

Dan otvorenih vrata
Prezentacija i pojašnjenje konkursne procedure
-Razvoj pojedinačnih projekata-

MEDIA desk Srbija organizuje prezentaciju trenutno otvorenog konkursa u okviru MEDIA potprograma za razvoj pojedinačnih projekata.

Prezentacija će se održati 28. oktobra 2016. godine u Filmskom centru Srbije (Koče Popovića 9/3) sa početkom u 12h.

Cilj ove prezentacije jeste da sve zainteresovane aplikante upozna sa konkursnom procedurom i da im pomogne da na što bolji i kvalitetniji način pripreme svoje aplikacije.

Prezenatacija će obuhvatati pojašnjenje:

– opštih odredbi i pravila otvorenog poziva;
– procedure registrovanja u PIC bazi;
– kreiranja i preuzimanja elektronske aplikacije;
– pojašnjenje sadržaja elektronske aplikacije i instrukcije za popunjavanje formulara;
– pojašnjenje obavezne konkursne dokumentacije;

Program za razvoj pojedinačnih projekata namenjen je nezavisnim producentima koji konkurišu sa projektima koji podrazumevaju razvoj dokumentarnog, igranog ili animiranog filma koji je namenjen bioskopskom ili televizijskom prikazivanju.

Rok za podnošenje aplikacija je 17. novembar 2016. godine u 12 sati.

Molim vas da prijave za učešće na prezentaciji pošaljete do četvrtka 27. oktobra 2016. godine na info@media.kreativnaevropa.rs (naznaka: prijava za prezentaciju: razvoj pojedinačnih projekata)

Broj slobodnih mesta je ograničen.