Prezentacija konkursne procedure – Filmski festivali

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Prezentacija konkursne procedure – Filmski festivali

Dan otvorenih vrata
Prezentacija i pojašnjenje konkursne procedure
-Podrška filmskim festivalima-

MEDIA desk Srbija organizuje prezentaciju trenutno otvorenog konkursa u okviru MEDIA potprograma za pružanje finansijske podrške filmskim festivalima.

Prezentacija će se održati 31. oktobra 2016. godine u Filmskom centru Srbije (Koče Popovića 9/3) sa početkom u 12h.

Cilj ove prezentacije jeste da sve zainteresovane aplikante upozna sa konkursnom procedurom i da im pomogne da na što bolji i kvalitetniji način pripreme svoje aplikacije.

Prezenatacija će obuhvatati pojašnjenje:
– opštih odredbi i pravila otvorenog poziva;
– procedure registrovanja u PIC bazi;
– kreiranja i preuzimanja elektronske aplikacije;
– pojašnjenje sadržaja elektronske aplikacije i instrukcije za popunjavanje formulara;
– pojašnjenje obavezne konkursne dokumentacije;

Rok za podnošenje aplikacija je 24. novembar 2016. godine u 12 sati.

Molim vas da prijave za učešće na prezentaciji pošaljete do četvrtka 27. oktobra 2016. godine na info@media.kreativnaevropa.rs sa naznakom (prijava za prezentaciju: podrška filmskim festivalima).

Broj slobodnih mesta je ograničen.