MEDIA dan na festivalu BALKANIMA

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

MEDIA dan na festivalu BALKANIMA

8. oktobar 2016. godine
13h – 17h
Klub Magistrala

 

MEDIA desk Srbije u saradnji sa Festivalom evropskog animiranog filma BALKANIMA 16  koji se održava u periodu od 4. do 8. oktobra 2016. godine u Domu kulture Studentski grad organizovati MEDIA dan.

MEDIA dan je na programu festivala 8. oktobra od 13 do 17h. Cilj MEDIA dana jeste da se svim zainteresovanim akterima koji dolaze iz audiovizuelnog sektora predstave osnovne smernice MEDIA potprograma, te da im se pruže osnovne informacije o različitim konkursima za finansiranje projekata koji postoje u okviru MEDIA potprograma.

Osim opšteg predavanja o MEDIA potprogramu, MEDIA desk održaće prezentaciju konkursa Razvoj audiovizuelnog projekta kroz koji MEDIA potprogram podržava filmske profesionalce u razvoju igranih, dokumentarnih i animiranih formi i konkurs za podršku filmskim festivalima kroz koji MEDIA potprogram podržava evropske filmske festivale. Pored prezentacije osnovnih smernica MEDIA potprograma i konkursnih procedura u okviru MEDIA dana biće organizovano i predavanje o razvoju animiranih filmskih projekata (predavačica Anne Mroczek iz Poljske).

Program MEDIA deska posvećen je svim predstavnicima audiovizuelnog sektora u Srbiji – producenti, distributeri, predstavnici festivala, producenti video igara – kao i javnim ustanovama kulture i obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama koje se bave filmskom industrijom.

MEDIA dani u okviru BALKANIMA festivala organizuju se u sklopu obeležavanja 25 godina postojanja MEDIA potprograma.

MEDIA desk Srbija je implementaciono telo potprograma MEDIA koje je oformljeno u okviru Filmskog centra Srbije.

Cilj MEDIA deska jeste da pruži podršku predstavnicima audiovizuelnog i multimedijalnog sektora koji žele da obezbede učešće u potprogramu MEDIA. Kroz konsultacije, javne događaje i edukativne aktivnosti koje organizuje, MEDIA desk informiše o mogućnostima koje pruža MEDIA potprogram i pruža podršku i savete za konkurisanje.