Podrška prodajnim zastupnicima – EACEA 01/2016

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Podrška prodajnim zastupnicima – EACEA 01/2016

Rokovi:
Faza generisanja: 16.06.2016.
Faza reinvestiranja: 03.10.2017.

U okviru ovog programa podržava se distribucija nenacionalnih evropskih filmova kroz bioskopsku distribuciju i distribuciju pomoću svih ostalih platformi, kao i aktivnosti na planu međunarodne prodaje, a posebno titlovanje, sinhronizovanje i izrade zvučnog zapisa audiovizuelnih dela.

Na ovaj konkurs mogu da apliciraju evropski prodajni zastupnici koji su osnovani kao pravno lice. Kompanija mora biti osnovana u jednoj od zemalja koje učestvuju u MEDIA potprogramu i mora biti u većinskom vlasništvu osoba koje su državljani/ke ovih zemalja.

Prodajni zastupnik mora biti ovlašćen od strane producenta u vidu ugovora. Ovaj ugovor smatraće se međunarodnim kupoprodajnim ugovor samo u slučaju da obezbeđuje pravo prodajnom zastupniku da prodaje film u najmanje 10 zemalja koje učestvuju u MEDIA potprogramu.

Program podrške prodajnim zastupnicima ima dve faze.

Faza generisanja potencijalnih sredstava: potencijalni fond određuje se na osnove međunarodnog prodajnog uspeha kompanije u referentnim godinama (2011-2015)

Faza reinvesticije: sredstva iz generisanog fonda mogu se reinvestirati na sledeći način:

Modul 1: minimalna garancija ili avansno plaćanje za međunarodna prodajna prava za nove nenacionalne evropske filmove.
Modul 2: tržišna promocija i marketing za nove nenacionalne evropske filmove.

Više o pozivu