Forum Kreativna Evropa 2016

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Forum Kreativna Evropa 2016

Forum Kreativna Evropa 2016 biće održan 25. i 26. aprila u Zadužbini Ilije M. Kolarca u organizaciji Deska Kreativna Evropa Srbija i Ministarstva kulture Republike Srbije.

Naime, po prvi put će na jednom mestu biti okupljeni eksperti iz osam oblasti kulture (audiovizuelno stvaralaštvo, vizuelne umetnosti, izvođačke umetnosti, muzika, nauka i teorija kulture i umetnosti, književnost, kreativne industrije, kulturna baština), samostalni, kao i oni koji deluju u okviru javnih, privatnih i civilnih organizacija. Eksperti će u okviru radnih stolova izrađivati strateške analize i dati preporuke za razvoj međunarodne kulturne saradnje u zasebnim oblastima.
Rezultati rada biće predstavljeni i javno debatovani u okviru drugog dana Foruma, publikovani u publakaciji Deska, ali najvažnije – biće korišćeni u budućem upravanju međunarodnom kulturnom saradnjom u Srbiji.

Tema međunarodne saradnje i kulture politike proširena je sadržajem drugih programa Foruma (Stati(sti)ke kulturne politike“, izložba statističkih podataka o međunarodnoj saradnji u Srbiji, prezentacija međunarodne i regionalne saradnje Asocijacije NKSS, Kulturna politika: perspektiva budućih profesionalaca – radionica kulturne politike za mlade, video-konferencija sa organizacijama-partnerima Kolarca na projektu Kolarac Take over)
Drugi cilj je pružanje informacija o Programu Kreativna Evropa i domaćim međunarodnim programima i konkursima kojima se podržavaju projekti u kulturi.

Tokom foruma biće predstavljen i MEDIA potprogram kao i pojedinačni konkursi koji postoje u okviru njega kao što su: Razvoj pojedinačnih projekata, podrška Filmskim festivalima i Distribucija: Automatska podrška
Očekujemo da će Forum Kreativna Evropa 2016 nastaviti tradiciju dinamične saradnje! Ulaz na Forum Kreativna Evropa 2016 je slobodan.