Dan otvorenih vrata Prezentacija i pojašnjenje konkursne procedure Razvoj pojedinačnih projekata

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Dan otvorenih vrata Prezentacija i pojašnjenje konkursne procedure Razvoj pojedinačnih projekata

MEDIA desk Srbija organizovao je 25. marta i 4. aprila prezentaciju konkursa u okviru MEDIA potprograma za razvoj pojedinačnih projekata.

Cilj ove prezentacije bio je da sve zainteresovane aplikante upozna sa konkursnom procedurom i da im pomogne da na što bolji i kvalitetniji način pripreme svoje aplikacije.

Tokom Dana otvorenih vrata, rukovoditeljka MEDIA deska, Nevena Negojević je zainteresovanim polaznicima prezentovala uslove konkurisanja na poziv za Razvoj pojedinačnih projekata. Tom prilikom objašnjene su opštih odredbi i pravila otvorenog poziva, procedure registrovanja u PIC bazi, kreiranja i preuzimanja elektronske aplikacije, sadržaj i način popunjavanja elektronske aplikacije i način pripreme i popunjavanja dodatne konkursne dokumentacije.

Program za razvoj pojedinačnih projekata namenjen je nezavisnim producentima koji konkurišu sa projektima koji podrazumevaju razvoj dokumentarnog, igranog ili animiranog filma koji je namenjen bioskopskom ili televizijskom prikazivanju.