Info dan u Beogradu

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Info dan u Beogradu

Beograd, 5. mart 2016: MEDIA desk Srbija u saradnji sa Deskom Kreativne Europe – Uredom MEDIA Hrvatske i Filmskim centrom Srbije, 5. marta 2016. godine sa početkom u 10:00 časova organizovao je prvi INFO dan o MEDIA potprogramu Kreativne Evrope u Domu omladine Beograda.

Na INFO danu bili su predstavljeni novoosnovani MEDIA desk Srbija, program Kreativna Evropa i potprogram MEDIA kao i mogućnosti za konkurisanje u okviru ovog potprograma.
Cilj INFO dana bio je da se svim zainteresovanim akterima koji dolaze iz audiovizuelnog sektora predstave osnovne smernice MEDIA potprograma, te da im se pruže osnovne informacije o različitim konkursima za finansiranje projekata koji postoje u okviru MEDIA potprograma.
INFO dan bio je posvećen je svim predstavnicima audiovizuelnog sektora u Srbiji – producenti, distributeri, predstavnici festivala, producenti video igara – kao i javnim ustanovama kulture i obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama koje se bave filmskom industrijom.
Ovo je prvi u nizu INFO dana koji je MEDIA desk Srbija organizovati tokom 2016. Godine. Tokom ovog događaja približno 120 posetilaca je imalo priliku da se informiše na koje sve načine mogu postati deo MEDIA potprograma.