Sastanak deskova Kreativna Evropa

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Sastanak deskova Kreativna Evropa

Sastanci deskova Kreativna Evropa iz trideset i osam zemalja Evrope održani su u Berlinu od 10. do 12. februara u organizaciji Evropske komisije i Izvršne agencije za kulturu i audiovizuelno stvaralaštvo. Redovni, polugodišnji sastanci predstavnika deskova predstavljaju priliku za jačanje evropske saradnje i prenošenja iskustava u koncipiranju događaja Deskova.

Pored sumiranja postignutih rezultata, ključne teme sastanka odnosile su se na izmene smernica konkursa potprograma MEDIA, primere dobrih praksi i savete za konkurisanje.

Sastanak je organizovan radi dogovora o zajedničkoj strategiji delovanja deskova, preispitanju dosadašnjih praksi i mogućnosti razvijanja novih, ali se ticao i važnih tema iz oblasti finansiranja projekta iz audiovizuelnog sektora.

All about going digital bila je tema ovogodišnjeg Infodana Potprograma MEDIA koji jue organizovan 15. Februara u okviru Berlinala. Program Kreativna Europa u interesni fokus stavlja inicijative koje zaista mogu uticati na budući razvoj i smernice audiovizualnih sektora širom Europe.