E-Grants sistem za konkurisanje i menažment odobrenih projekata u okviru novog programa Kreativna Evropa

Sistem elektronskih prijava E-GRANTS biće jedini način za podnošenje projektnih aplikacija kao i za menadžment projekata koji su odobreni za finansiranje.u okviru novog programa Kreativna Evropa 2021 – 2027.

Više o sistemu E-Grants pogledajte u prezentaciji Uvod u E-Grants koju je Kreativna Evropa MEDIA održala tokom Evropskog filmskog marketa 2021. godine.

U toku su finalni pregovori između Evropske komisije, Evropskog parlamenta i Evropskog saveta o novom programu, a raspisivanje prvih konkursa u okviru ovog novog ciklusa programa očekuje se odmah po završetku pregovora. Svi konkursi biće objavljeni na Funding and Tender Portalu kao i na sajtovima EACEA i MEDIA desk Srbije.