Kreativna Evropa MEDIA

Kreativna Evropa je program u okviru Evropske komisije za podršku audiovizuelnom sektoru i sektoru kulture.

Kreativna Evropa (2014 – 2020) nadovezuje se na prethodne programe Kultura i MEDIA i sa budžetom od 1.46 milijardi evra podržava:

Program obuhvata dva potprograma: Kultura, za podršku i promociju sektora kulture i MEDIA za podršku i promociju audiovizuelnog sektora.

Vesti i događaji

Opširnije